ABB utvecklar ny teknik för elnät och ny automation

För ABB innebär Norra Djurgårdsstaden ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med Fortum, KTH och många andra aktörer. Ett projekt där integrerad teknik och system från många olika ABB-enheter ska göra det möjligt att nå en klimatsmart elanvändning.

På ett av ABB:s kontor i Västerås finns driftcentralsystemet Network Manager uppbyggt för utbildning och kunddemonstrationer.

Karl Elfstadius, ABB:s globala Smart Grid–team, och Tommy Carlsson, ABB:s
projektledare för projekt Norra Djurgårdsstaden, sätter sig en stund och diskuterar nya funktioner i systemet.
– Detta blir en viktig del i ett smart elnät, förklarar Karl Elfstadius. Med nya funktioner
i driftcentralen kompletterat med utökad nätautomation samt nya elkraftkomponenter som exempelvis energilager kan man klara att ta emot mycket sol– och vindkraft. För att ge förutsättningar för människor att minska toppbelastning krävs dessutom komponenter i fastigheten för lokal produktion och energilagring, styrbara hushållsapparater samt automatik för att hantera detta lokala energisystem och dess samspel med nätet.

Automation och mycket ny elnätsteknik ska tas fram för Norra Djurgårdsstadens bostäder, kommersiella fastigheter och hamnar, i det med Fortum gemensamma forskningsprojektet.
– Ytterst handlar det om att utveckla en ny elmarknad med aktiva konsumenter samt ett elnät som möjliggör detta och med ett regelverk som stöd. Därför är vår avsikt att involvera även andra intressenter från svenska elbranschen, exempelvis myndigheter och forskningsinstitut – och flera internationella organisationer, genom exempelvis European Institute of Technology, där KTH fått ledarskapet för Smart Grid, säger Karl Elfstadius som själv arbetar internationellt med frågor om smarta elnät.
– Med projekt Norra Djurgårdsstaden tar Sverige en unik ledarroll i hållbar stadsutveckling i Europa och det är spännande att ABB får vara en partner i projektet.

Första leveransen från ABB till forskningsanläggningen Norra Djurgårdsstaden är ett Smart Grid Lab för systemkörning, tester och utvärdering. Karl Elfstadius och Tommy Carlsson diskuterar vid en demonstrationsanläggning hos ABB hur det kan fungera i praktiskt bruk.


ABB-samverkan
Projektet innebär mycket samverkan inom ABB, främst med forskningsenheten Corporate Research som har en viktig roll för den forskning och utveckling som behövs. Andra engagerade ABB–enheter är Cewe–Control som står för lågspänningsutrustning och fastighetsautomation, Network Management med driftcentralen samt Facts och Substation Automation med elnätsteknik och automation.
– Alla dessa enheter är starka kompetenscentra och har inom internationella ABB globalt ansvar för sin respektive teknik. Nu får de möjligheten att testa det nya på hemmaplan, säger Tommy Carlsson.

Sedan tidigare har ABB ett koncept för smarta elnät och har länge sökt efter ett forskningssamarbete med ett kraftbolag för att gå vidare med praktiska tester. Med Norra Djurgårdsstaden öppnade sig denna möjlighet och nu pågår arbetet med att konkretisera vad som behövs.
– Det handlar om att utveckla nytt, integrera och kombinera till nya innovationer.

Forskning
Tommy Carlsson räknar upp en del av det som ska tas fram: teknik för att ta emot solenergi, ny automationsutrustning för transformatorstationer och ny elförsörjning till kryssningsfartygen i hamnen.
– För alla komponenter krävs mycket forskning och utveckling. Det är nya produktions– och lastscenarior, helt andra datamängder än idag och interaktivitet mellan alla aktörer. Och mer än så: att skapa ett kretsloppstänk och rätt beteende hos stadsdelens invånare, genom att visualisera energianvändningen på ett enkelt sätt. ABB kan ge verktygen för det och för forskningsprojektets mätningar och utvärderingar, säger Tommy Carlsson.

Han och Karl Elfstadius drar gärna iväg med framtidsvisioner för tekniken som nu utvecklas av svenska företag.
– Ett sådant fokuserat program som Stockholm satt igång betyder att svensk industri får chansen att i samverkan med andra aktörer utveckla mycket och ny ingenjörskunskap. Det kan bli en arena för framtida svensk export av miljöteknik.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2010


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  I en verklig miljö kan vi nu utveckla och testa nya tekniska lösningar för framtidens elnät och möjligheter att hitta energieffektiva lösningar där invånarna är aktiva elkonsumenter, säger Sten Jakobsson, VD för ABB Sverige.
  seitp202 4e62ecb87bddaba9c125771100441ba5