Flexibel robotcell skapar effektiv produktion

Med en avancerad robotlösning från ABB har 3M Västervik förbättrat såväl ergonomi och säkerhet som lönsamhet. "Kapaciteten har vuxit genom att tillgängligheten ökat från 60 till 85 procent", säger Mats Johansson, teknisk chef.

Företaget 3M Västervik tillverkar bland annat stora slipskivor med produktnamnet SlipNaxos som används vid stålverk världen runt. De runda slipskivorna är cirka en meter i diameter och väger hundratals kilo styck. Hanteringen av skivorna är en slitsam verksamhet med många moment.

Efterfrågan är kontinuerlig och växande. För att utöka och effektivisera produktionen letade 3M Västervik efter en automationslösning.
"Vi sökte en flexibel lösning för att öka kapaciteten och bli av med många av de farliga och monotona arbetsuppgifterna", berättar Mats Johansson, teknisk chef på 3M Västervik.

Henrik Knutsson och Mats JohanssonProjektledare Henrik Knutsson (t h) på 3M Västervik har programmerat ABB-roboten, som genomför upp till 34 specifika moment. Mats Johansson (t v) säger automatiseringen har ökat 3M:s kapacitet.


Höga krav
3M Västervik har en linje med fyra varmpressar. Projektet gick ut på att automatisera och effektivisera alla moment. Det handlar om att skjuta ut skivorna från pressarna, trycka ut formringen och stålplattorna som sedan ska kylas i vattenbad. Därefter ska fastbrända bakelitrester (skägget), som uppstår vid pressningen, skrapas bort. Slipskivan ska kvalitetskontrolleras och stålplattor och formring rengöras och smörjas med vax.

På grund av formpaketens tyngd, upp till 1500 kilo, var man tvungen att bygga robotcellen på plats och från grunden.

ABB:s industrirobot IRB 7600 är placerad på en åkbana. Roboten genomför en mängd skiftande arbetsuppgifter, upp till 34 specifika moment som utvecklats i projektet, vilket ger cellen en unik flexibilitet.
"Roboten har en avancerad gripdonslösning med en rad verktyg för renblåsning, sprayning av vax, flera in- och utvändiga gripverktyg samt en egenutvecklad skrapa för att ta bort det så kallade skägget. Via ett gripdonsställ växlar roboten in gripdon beroende på arbetsuppgift", säger Anders Wetter, regionansvarig på ABB.

Omfattande programmering
De många momenten krävde en omfattande programmering i ABB:s mjukvara, Robot Studio, som också använts för att rita upp cellen. Dessutom behövdes programmering av PLC – styrsystemet som används för mindre industriella applikationer.
"En PLC styr cellen och ABB-roboten måste hela tiden kommunicera med portalroboten (traversrobot) som programmerades för att passa i cykeln. Vi var tvungna att skriva två parallella PLC-program varav jag programmerade ABB-roboten", berättar Henrik Knutsson.

Anders Wetter säger att Henrik Knutsson såg helheten utan att trassla in sig i programmeringen.
"Det här är så långt ifrån ett standardiserat, nyckelfärdigt projekt som man kan komma. Projektet är också ett utvecklingsjobb som gjorts möjligt tack vare ett nätverk av lokala aktörer där vi på ABB förmedlat tjänster och kunskap. Vi har en Gnosjöanda här i Västervik", säger Anders Wetter.

En stor fördel med automationsprojektet på 3M Västervik är den förbättrade ergonomin och att bli av med farliga moment.
"Det är säkerhet som driver projekten, men det är också lönsamt. Kapaciteten har vuxit genom att tillgängligheten ökat från 60 till 85 procent", säger Mats Johansson.

Ytterligare en linje med fyra pressar har byggts och är under intrimning. Där har ännu fler moment automatiserats, exempelvis doseras slipblandningen automatiskt. Det betyder att medarbetarna kan fokusera på de mer hantverksliknande momenten i tillverkningen som att ”lägga slipskivorna".
"Vi kommer att kunna dubbla kapaciteten. Vid full kapacitet motsvarar automatiseringen tio heltidsanställda", säger Henrik Knutsson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

FAKTA

SlipNaxos (3M Västervik) grundades 1913 i Västervik, där de fortfarande har sin verksamhet. Företaget har cirka 160 anställda och ingår numera i den amerikanska 3M-koncernen. 3M Västervik tillverkar slipskivor till stålverksindustrin, men också keramiska och bakelitbundna slipskivor samt diamant och CBN-slipskivor till nytta för exempelvis verktygstillverkare och fordonsindustri.

Evomatic i Karlshamn har varit underleverantör och stöd genom i hela projektet samt stått för utbildning. De har gjort förstudien för robotcellen, lagt grunden till robotcellen samt levererat roboten och åkbanan från ABB. Evomatic är en auktoriserad partner (AVP) till ABB.

Cad Vik Konstruktion har ritat upp och byggt de ingående delarna i cellen, konstruerat gripdon, specialverktyg och kringutrustning. Cad Vik Konstruktion drivs av Kim Jönsson i Västervik.

ER Automation har programmerat det övergripande styrsystemet. ER-Automation är ett Västerviksföretag som specialiserat sig på automation.

ABB har levererat roboten IRB 7600, stått för kunskap och förmedlat kontakter och tjänster i det lokala nätverket i Västervik. ABB-enheten Jokab Safety har levererat säkerhet till cellen, till exempel PLC Pluto, dörrbrytare, ljusridå och komponenter.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 4dc3e5741f85e086c1257cc8004ded09