Nya ställverk säkrar driften

Det hade blivit både kallt och mörkt i Uppsala om Vattenfalls kraftvärmeverk stannat under den gångna vargavintern. Men det är väl sörjt för både driftsäkerhet och personsäkerhet, inte minst tack vare de nya kapslade ställverken från ABB.

I samband med ett omfattande renoveringsprogram byttes de äldre ställverken ut mot UniGear mellanspänningsställverk och MNS lågspänningsställverk från ABB som även levererat ljusbågsvakter till kraftvärmeverket. Ställverken svarar för elförsörjningen till bland annat cirkulationspumpar, återkylare och ackumulator.
– De gamla ställverken installerades på 1970–talet, berättar Wlodek Winkler, elchef på Vattenfall Nordic Heat, Uppsala. De uppfyllde därför inte dagens höga krav vad gäller säkerhet, hälsa och miljö. De var också underhållskrävande och bristen på reservdelar kunde leda till dyrbara driftsavbrott. De nya ställverken har reläskydd med modern digitalteknik.

– Det ger en förbättrad övervakning, både av ställverken och av den utrustning som är ansluten till dem, framhåller Wlodek Winkler.

Flera leverantörer lämnade anbud.
– När vi vägde samman pris, teknik, leveranssäkerhet och förmågan att matcha vår tuffa tidplan blev ABB vinnaren, säger Wlodek Winkler. Ställverksbytet måste göras under sommarmånaderna, då vi inte producerar el för avsalu, och avbrotten i den interna elproduktionen måste minimeras.

Kjell Andersson, konsult från Ramböll, Wlodek Winkler, Vattenfall Nordic Heat, och Peter Danielsen, elingenjör från Vattenfall Service, kan se tillbaka på ett lyckat renoveringsprojekt på kraftvärmeverket i Uppsala.


Gott samarbete
Wlodek Winkler är mycket nöjd med de nya ställverken från ABB och med arbetet som installatören EKTK AB i Sala utfört.
– Hög kompetens, gott samarbetsklimat och förmågan att göra de rätta prioriteringarna kännetecknade projektet. Ställverken har nu varit i drift sedan november 2008 utan några problem.

För en tid sedan uppstod en ljusbåge i en transformator.
– Tack vare ljusbågsvakten detekterades gnistan så snabbt att skadorna på transformatorn blev obetydliga. Utan ljusbågsvakt hade vi tvingats reparera eller byta transformatorn och oljesanera lokalen. Risken för brand hade också varit stor. Så kostnaden för ljusbågsvakterna är redan intjänad.

Pasi Karppinen, projektledare på ABB, berättar:
– Vi har på plats anpassat UniGearställverken till kraftvärmeverkets speciella driftsmiljö för att de ska slippa omfattande ändringar i dokumentationen.

Per Jennedal, teknisk säljare på ABB, tillägger:
– Vi har haft nöjet att få arbeta med en mycket kunnig kund och har även levererat ställverk till värmeverkets nya oljepanna i Knivsta.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2010


Uppsala kraftvärmeverk

I kraftvärmeverket i Uppsala producerar Vattenfall fjärrvärme och el. När anläggningen går för fullt förbränns 80 ton torv och träspån per timme vilket ger 245 MW värme och 120 MW el. Utsläppen renas på olika sätt, bland annat katalytiskt.

I anläggningarna för förbränning av avfall produceras fjärrvärme, ånga, el och fjärrkyla.I ABB:s leverans ingår:

Sex lågspänningsställverk, MNS 3.0: två 400 V och fyra 525 V.

26 UniGear mellanspänningsställverk 10 kV.

Varje ställverksdel är utrustad med en ljusbågsvakt som snabbt löser ut huvudbrytaren vid kortslutning med ljusbåge. Kommunikationen mellan ljusbågvakt och detektor sker med optokabel.


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 4d14467cef3c6ef4c125776000358575