Värdevårdsavtal som håller igång valsarna

Sedan några år tillbaka visar valsverket hos Ovako i Hofors upp allt högre tillgänglighet och leveranssäkerhet.
– Tillsammans med vårt eget förebyggande underhåll har ABB Service Värdevårdsavtal i högsta grad medverkat till det goda resultatet i våra verk, säger Stig Nyberg, Ovako.

Ovakos valsverk i Hofors valsar ut rundämnen och fyrkantämnen för leverans till Ovakos ringverk och rörverk i Hofors samt Ovakos stångverk i Hällefors. De tre verken är för sin tillverkning helt beroende av regelbundna leveranser från valsverket.

– Vi kör kontinuerlig drift dygnet runt och producerar upp till 480 000 ton per år, berättar Stig Nyberg, som är ansvarig för elteknisk utveckling på ämnesenheten som omfattar valsverk och stålverk. Hög tillgänglighet är oerhört viktigt och vi satsar mycket på förebyggande underhåll genom ett Värdevårdsavtal med ABB och i egen regi.

Serviceavtalet med ABB har en lång historia hos Ovakos ämnesenhet i Hofors och 2004 blev det till ett Värdevårdsavtal för valsverket. Krister Jonsson, avtalsansvarig för Ovako hos ABB, förklarar att avtalet omfattar flera teknikområden, som kraft, drivsystem, styrsystem och roterande maskiner.

– I tjänsterna ingår beredskap, tillståndskontroll och resurstimmar som Ovako kan använda för utredningar eller efter eget önskemål, berättar han. Olika tjänster ingår också, som exempelvis DSA drivsystemanalys där vi mäter och analyserar skicket på hela drivlinan från strömriktare och frekvensomriktare till drivet objekt.
DSA på kritiska drifter
Drivsystemanalys är en tjänst som Stig Nyberg ser stor nytta med.
– ABB Service gör DSA på bland annat sex eller sju kritiska drifter, de som allt tonnage ska passera igenom, säger han. Det gör att vi har kontroll över utvecklingen och får veta förändringar i tid, som till exempel lagerdefekter, felströmmar och vibrationer.

Diagnosen ställs bland annat på de stora motorerna som driver valsparen. Bredvid står en rad skåp med lågspänningsbrytare. Som allt annat i valsverkets tuffa miljö slits brytarna hårt, framför allt genom de många manövrerna.
– Tidigare hade vi ständiga problem då de gick sönder i mekaniken, säger Stig Nyberg. Men med avtalet ger ABB Service dem regelbunden tillsyn och numera är det nästan aldrig något fel.

En gång i kvartalet har Ovako ämnesenhet och ABB uppföljningsmöte där deltagarna utvärderar utförda åtgärder och planerar för framtida insatser.
– Tillgång till ABB:s specialister dygnet runt med reglerade inställelsetider och telefonsupport gör att våra egna medarbetare aldrig behöver känna sig ensamma med ett problem som uppstått, säger Stig Nyberg. Den servicen bidrar i hög grad till vår leveranssäkerhet.

Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen ABB Kunden nr 1/ 2007.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Valsverksmotorn ingår i en av de drivlinor som ABB gör drivsystemanalys på. ”Det ger en helhetsbild av tillståndet och ger bra kontroll”, säger Stig Nyberg, ansvarig för elteknisk utveckling hos Ovako. Skylten i bakgrunden antyder ett långvarigt samarbete med ABB.
  Valsverksmotorn ingår i en av de drivlinor som ABB gör drivsystemanalys på. ”Det ger en helhetsbild av tillståndet och ger bra kontroll”, säger Stig Nyberg, ansvarig för elteknisk utveckling hos Ovako. Skylten i bakgrunden antyder ett långvarigt samarbete med ABB.
  seitp222 4a002baff96f51a0c12572e40052831c