Flåsjö världspionjär – ABB:s system 800xA för kontroll av både el och process i samma system

I höstas blev EON:s vattenkraftverk i jämtländska Flåsjö ett av de första i världen med att integrera det elektriska kontrollsystemet i samma System 800xA som hanterar processtyrningen. Resultatet av detta genombrott inom automationsområdet är bättre övervakningsmöjligheter, högre tillgänglighet och förenklat ingenjörsarbete.

Flåsjö är en obemannad vattenkraftstation, med ett aggregat på 24 MW, som styrs och övervakas av EON:s driftcentral i Sundsvall. Styrningen av processen och det elektriska kontrollsystemet har hela tiden hanterats separat. När man i början av 2009 beslöt sig för att byta ut vattenkraftverkets el- och kontrollsystem blev det naturligt att skapa ett gemensamt system byggt på den nya världsstandarden IEC 61850. Allra helst som ABB kunde erbjuda en lösning som motsvarade kraven man ställde.

– IEC 61850 är något vi har haft med i våra kravspecifikationer sedan 2005, men ingen har tidigare kunnat offerera en sådan lösning. När ABB nu gav oss möjlighet så kunde vi inte gärna säga nej, säger Assar Svensson, teknikansvarig för kontroll- och styrsystem inom EON Vattenkraft.

Det är kombinationen av ABB:s nya reläskydd i Relionfamiljen och System 800xA och att båda använder sig av IEC 61850-standarden som var nyckeln till beställningen. Produkterna i Relionfamiljen kan samverka med andra produkter och system som uppfyller IEC 61850-standarden. Dessutom är ABB:s automationssystem 800xA det första processkontrollsystemet som stöder den nya standarden.

Det innebär att EON:s 800xA-system, som tidigare bara kunnat hantera processkontrollen via Profibus, nu även har tillgång till data från det elektriska kontrollsystemet – exempelvis mätvärden, indikeringar och manövrar. Detta genom ett mer databasbaserat sätt att konfigurera hela anläggningen. Allt kan visas för operatören i ett gemensamt gränssnitt som även inkluderar turbinstyrning och vibrationsövervakning.

Kort tid för installation
Arbetet med installationen i Flåsjö kom igång i april 2009 och anläggningen kunde tas i drift den 17 oktober 2009 efter ett stopp på endast sju veckor.
– ABB har gjort ett mycket bra jobb. Jag är särskilt imponerad av att man klarade det på den korta tid som stod till buds. Mindre än sex månader från kontrakt till driftstart, det är väldigt snabbt, säger Tomas Kristoffersson, anläggningsansvarig för tre av EON:s fem vattenkraftverk i Ljungan.

– Nu går vi vidare med kraftverket i Trångfors där vi på samma sätt ska byta el- och kontrollsystem till ett gemensamt system baserat på IEC 61850. Därefter ska bägge projekten noggrant utvärderas.


”ABB har gjort ett mycket bra jobb”, säger Tomas Kristoffersson, anläggningsansvarig för EON:s vattenkraftverk i Flåsjö.
Genom Flåsjös turbin passerar varje sekund 60 kubikmeter vatten. Årsproduktionen ett normalår är 73 GWh.

Fler standardlösningar
Anledningen till att EON riktar ett starkt strålkastarljus mot dessa pilotprojekt är att uppgraderingen av el- och kontrollsystemen vid vattenkraftverken i Ljungan ingår i en pågående förnyelse av vattenkraftverken. Det innebär att en stor del av el- och kontrollsystemen ska bytas under kommande år.
– Det är ett omfattande ombyggnadsarbete vi har framför oss. Vi efterfrågar därför fler standardiserade lösningar enligt IEC 61850, än så länge handlar det enbart om reläskydden, säger Assar Svensson.

För EON skulle det ge nya möjligheter att öka tillgängligheten och förenkla ingenjörsarbetet. Fler standardiserade komponenter gör det möjligt att bygga en anläggning på ett mer strukturerat sätt och innebär dessutom bättre möjligheter att testa anläggningen innan igångkörning.

Men det finns redan nu uppenbara fördelar. Förutom utökad information om hela anläggningen som operatörerna får tillgång till, kan exempelvis servicearbetet vändas från felsökning till ett mer förebyggande underhåll. Systemet kan själv tala om när en komponent behöver servas eller bytas ut.
– Dessutom har installationsarbetet snabbats upp genom att det krävs betydligt mindre kablage, vilket innebär att felkällorna minskar.

Assar Svensson tillägger:
– Jag har nu stora förväntningar på våra leverantörers förmåga att ge oss ytterligare möjligheter att standardisera och förenkla uppbyggnaden av el- och kontrollsystemen för vattenkraftanläggningar. Genom installationen i Flåsjö har vi förhoppningsvis bara gläntat lite på dörren till framtiden.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2010


EON Vattenkraft
är den tredje största vattenkraftproducenten i Sverige och producerar ett normalår cirka 8 TWh i 77 vattenkraftverk.

Fram till 2015 satsas 6 miljarder kronor i förnyelse av vattenkraftanläggningarna. Det kommer bland annat att innebära en produktionsökning på cirka 130 GWh.I ABB:s leverans ingår:

System 800xA tillsammans med AC800M controller samt reläskydden REG670 (generatorskydd), REL670 (distansskydd), Combiflexreläer och provningssystemet Combitest.


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  ”Genom installationen i Flåsjö har vi förhoppningsvis gläntat lite på dörren till framtiden”, säger Assar Svensson, teknikansvarig för kontroll- och styrsystem inom EON Vattenkraft.
  seitp202 4781e292bbc83cdfc12577660029ddd5