Renova gör sopor till ny energi

När Renova investerar 600 miljoner i en ny avfallsförbränningslinje är det viktigt att bibehålla en enhetlig standard i anläggningen.
– ABB:s styrka i sammanhanget är att kunna åta sig så här stora projekt. Det ger oss samma höga kvalitet i leverans, drift och underhåll, säger Mikael Strand, projektledare på Renova i Göteborg.

Renova är en av de avfallsförbränningsanläggningar i Europa som återvinner mest energi ur hushållsavfall. Upp till 3,2 MWh el och värme tas tillvara per ton sopor. Nu expanderar anläggningen, från tre till fyra förbränningslinjer. Det ökar förbränningskapaciteten från 60 ton till cirka 75 ton per timme. Dygnet runt, året runt, med bara tre dagars avbrott vartannat år.

Anläggningen byggdes på 1970-talet och har gradvis uppdaterats med nya ugnar och reningssystem. Förutom höga krav på tillgänglighet är det viktigt med ett standardiserat utförande och kompatibilitet mellan reservdelar.

Och det är här ABB kommer in i bilden som underleverantör, dels till Martin GmbH i München som levererat pannan, dels till leverantören av rökgasrening, LAB SA i Lyon.
– Det var intressant att behålla ABB som leverantör av nyckelkomponenter på elsidan, och även om det var två kontrakt har vi fått en enhetlig leverans och standard i anläggningen. Annars hade vi riskerat att respektive anläggnings leverantör byggt enligt sin egen standard, säger Mikael Strand på Renova.

För Mihkel Albo, elchef och ansvarig för drift och underhåll, är det A och O med produkter som är driftsäkra och kända sedan tidigare.
– Vi har av hävd mycket ABB-produkter. Det gäller bland annat styrsystem där vi kan göra egna felsökningar och även optimera driften. Tillgången på reservdelar är viktig liksom att det finns kompatibilitet med leverantörens nya produkter. Genom att välja kända system har vi allt samlat i kontrollrummet där operatörerna känner igen sig och kan köra alla linjer, säger Mihkel Albo.


Mikael Strand, Renova, och Jan Finsbäck, ABB, visar en modul från ett ställverk som enkelt kan uppgraderas vid behov.
Mihkel Albo, elchef, visar bränslebunkern på 22 000 kubikmeter. Där blandas soporna till en homogen massa som får torka något innan förbränningen.

Både välkänt och nytt
I en satsning på 600 miljoner kronor är givetvis inte allt material ”favoriter i repris”. Helt nya frekvensomformare med design för att åtgärda störningar med övertoner i anläggningen ingår i leveransen. Säkerhetssystemet är också helt nytt, medan styrsystemet Satt-Line är av äldre datum.
– Vår livstidsanalys visar att Satt-Line kommer att ha support under många år och när vi någon gång uppgraderar till ABB:s system 800xA kan vi behålla mycket av de installationer som görs i dag, säger Mikael Strand.

Även om en stor och stark central leverantör är bra, ser Renova positivt på ABB:s lokala närvaro och att ABB-representanter snabbt kan komma över och medverka i problemlösning.
– Det är betydelsefullt i det dagliga arbetet att ha ABB-folk i närheten som kan anläggningen och är lätta att nå för att snabbt få svar på enkla frågor, säger Mihkel Albo. ABB:s lokala närvaro har fler positiva effekter.
– Vi lever med kunden över tid och kan enkelt medverka för att överbrygga när det kommer produktförändringar, säger Jan Finsbäck på ABB i Göteborg.

Bo-Anders Carlsson, projektledare på ABB, tycker det är bra att få erfarenhet av nya anläggningar.
– Att arbeta med helt nya pannor är alltid positivt, vi utvecklas, blir uppdaterade och får en bra referens för framtida uppdrag.

Gott om samarbete
Att flera aktörer varit involverade har inte inneburit några problem i detta stora projekt. Både Martin GmbH och LAB SA har haft ett gott samarbete med ABB som kan kundens standarder, känner anläggningen och är medveten om risker och riskexponering.
– Vi har levererat allt för el och kontroll, styrsystem, ställverk, instrumentering och kablage till Martin GmbH. Till LAB SA, som svarar för rökgasreningen, har vi levererat motsvarande förutom instrumenten men de har köpt ABB–produkter till sin del av leveransen, säger Bo–Anders Carlsson på ABB.

Sammanfattningsvis är Mikael Strand på Renova en nöjd kund.
– Det här projektet har gått väldigt bra, och när provkörningarna av den nya pannan började hade vi den kallaste perioden i vintras. Då kunde vi börja leverera el och värme och tjäna pengar direkt.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2010

Renova
 • Har tillstånd att förbränna 550 000 ton avfall per år.
 • Producerar 30 procent av Göteborgs fjärrvärme och 5 procent av elbehovet.
 • Den samlade energiproduktionen motsvarar 175 000 ton olja varje år.
 • Panna P7 har en panneffekt på 37,3 MW, och förbränningskapaciteten är 14 ton per timme.

I ABB:s leverans ingår:
 • Automationssystem Satt-Line
 • Säkerhetssystem AC800MHi
 • Drivsystem ACS800
 • Transformator Resibloc
 • Lågspänningsställverk MNS
 • Fältinstrumentation
 • Miljöanalysator ACX
 • Konstruktion, programmering och driftsättning

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Bo-Anders Carlsson, ABB, och Mikael Strand, Renova, siktar på nya höjder från toppen av Renovas 128 meter höga skorsten, med Göteborg i bakgrunden.
  seitp202 3bccd4b9f520745bc12577a80045913d