Urban löser Kirunas transformeringsproblem

LKAB:s gruvverksamhet expanderar i Kiruna och det innebär att bebyggelse, vägar, järnväg och anläggningar för elkraftdistribution måste flyttas på grund av markförändringar. Det kräver också nya transformatorstationer och Vattenfall Eldistribution har valt ABB som leverantör av två Urban-stationer som ska vara klara att sättas i drift i slutet av 2007.

– Ett väldigt tidspressat, men också väldigt intressant projekt, säger Vattenfalls projektledare Lennart Ahnlund.

Urban-stationerna levereras kompletta, monterade och provade till fullt driftfärdigt skick. Den ena stationen, i Luossavaara, innehåller två ställverk, på 170 och 12 kilovolt, och den ska framför allt försörja stadsnätet i Kiruna. Den andra stationen, som finns i Råtsi, har tre ställverk, på 170, 52 och 7,2 kilovolt, och den ska försörja Banverkets nya omformarstation och delar av Kiruna stad.

ABB:s leverans inkluderar allt från projektering, konstruktion och markarbeten till ställverksutrustning.

I åtagandet ingår även underhåll av stationerna under de första tio åren.
– Båda stationerna är stora för att vara Urban-stationer, framför allt den i Råtsi som har två luftisolerade ställverk placerade inomhus, säger Lennart Ahnlund. Det ställer stora krav på leverantören, bland annat när det gäller ljusbågssäkerheten.

Urban har inomhusstationens alla fördelar att inte vara utsatt för regn, snö och låga temperaturer. Genom rätt val av komponenter och utformning av stationen reduceras också storleken väsentligt jämfört med en konventionell utomhusstation. En annan fördel är att man minskar riskerna för miljöpåverkan genom oljespill.
– Urban-stationerna kan med fördel placeras i tätbebyggda områden, säger Per Åström, ABB i Luleå. En inbyggd station ger betydande fördelar i form av högre tillgänglighet, minskat underhållsbehov, skydd mot påkänningar från klimatförhållanden samt god personsäkerhet.
För kunden betyder det att man kan begränsa sina ronderingar och ändå ha samma trygghet.

Lennart Ahnlund bekräftar att ett minimerat servicebehov är viktigt för Vattenfall när man tar över underhållsansvaret för stationerna i framtiden.
– Särskilt med tanke på de stora avstånden i Norrland, säger han.

De två nya Urban-stationerna kommer att ersätta en befintlig transformatorstation i Kiruna. Tidplanen är kritisk eftersom flyttningen av kraftförsörjningen inte får fördröjas med hänsyn tagen till den snabba utbredningen av deformationszonen runt Kirunavaara.

Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen ABB Kunden nr 1/2007.  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  För dem som bor i Kiruna är LKAB alltid närvarande som en ”jätte” som tornar upp sig i utkanten av staden. Nu har nya malmfyndigheter upptäckts och gruvbolaget behöver mer plats, vilket leder till stora strukturförändringar, även när det gäller kraftdistributionen.
  För dem som bor i Kiruna är LKAB alltid närvarande som en ”jätte” som tornar upp sig i utkanten av staden. Nu har nya malmfyndigheter upptäckts och gruvbolaget behöver mer plats, vilket leder till stora strukturförändringar, även när det gäller kraftdistributionen.
  seitp222 3b1f1aca02ff400fc12573170040fbfe