Ny beräkningsmodell ger optimal drift hos Sandvik

När Sandvik sökte en ny modell för varmvalsning av olika bandprodukter föll valet på ABB. Resultatet är bättre produktkvalitet, högre produktivitet och lägre energiåtgång i hela valsverket.

I Sandviken breder stålkoncernen Sandvik ut sig över stora ytor. Hjärtat i verksamheten är affärsområdet Sandvik Materials Technologys stålverk och valsverk som producerar ett stort antal specialstålsorter.

Ett av valsverken är steckelvalsverket från 2004 som valsar varmband till andra enheter inom Sandvik.
”Här kör vi alla typer av stål, hela spännvidden från kolstål till höglegerat. Merparten är rostfritt, kromstål och duplexa stål. Variationen av stålsorter och banddimensioner gör produktionen komplex och kunskapskrävande”, säger Patrik Högström, produktionschef för varmvalsverken hos Sandvik Materials Technology.

Efter några års drift väcktes frågan om en ny så kallad uppsättningsmodell, som kontinuerligt justerar verket i kombination med styrsystemet. För att kunna valsa riktigt tunna tjocklekar krävs nämligen en exakt reglering av verket. Sandvik frågade olika leverantörer, men valde till slut ABB.
”De var lyhörda för vår speciella produktion, med behov av anpassningar till alla våra stålsorter. Utvecklingen har skett i ett gemensamt pilotprojekt mellan ABB och Sandvik Materials Technology”, berättar Patrik Högström.

Den nya uppsättningsmodellen för varmvalsning bygger delvis på en befintlig uppsättningsmodell för kallvalsning som vidareutvecklats och förfinats av ABB:s specialister inom valsningsteknologi och forskare från ABB:s globala forskningsenhet.

Från kontrollrummet har operatörerna överblick över hela produktionslinjen.Från kontrollrummet har operatör Anders Forsberg och hans kollegor överblick över steckelvalsverkets hela produktionslinje.


Justerar supersnabbt
Sedan hösten 2013 finns den nyutvecklade uppsättningsmodellen på plats och justerar supersnabbt och automatiskt verket mot optimal drift. Modellen ger band med högre kvalitet när det gäller produktprestanda och förbättrade egenskaper – och dessutom högre produktivitet och lägre energiåtgång i hela valsverket.
”Vi valsar numera med allt högre kvalitet och produktivitet tack vare ABB:s uppsättningsmodell för valsningsprocessen. Modellen gör det möjligt att optimera valsningen på ett helt annat sätt än vad en människa klarar av. Det blir jämnare produktion och märkbart mindre kassation”, säger Patrick Högström.

”Verket utnyttjas idag till sin fulla kapacitet året runt och minskad kassation innebär att vi kan öka den levererade volymen. Minskad mängd skrot ger också minskad miljöpåverkan då det blir mindre skrot att smälta om i stålverket, och mindre energiåtgång både där och här i valsverket”, forstätter han.

Det perfekta bandet
Uppsättningsmodellen bestämmer och justerar hundratals olika valsningsparametrar och reglerar hela tiden verket mot det perfekta bandet.
”Vi kan styra valsningen mot ännu tunnare band vilket spar in moment av kallvalsning senare i Sandviks process. På det viset kan vi leverera ”inbesparad tid” till våra interna kunder inom koncernen.”

Kvaliteten på de varmvalsade banden har förbättrats kraftigt och Patrik Högström ser ännu fler möjligheter med den nya uppsättningsmodellen.
”Vi kan styra mot ännu tunnare band genom modellens förmåga att reglera verket mot det perfekta bandet. Vi kan optimera kvalitet och precision – och samtidigt tränga in i processen i detalj och kunna designa bandets egenskaper ännu bättre för att kunna ge våra kunder helt unika fördelar.”

Detta är en kortad version av artikeln, som tidigare har publicerats i ABB Kunden nr 2/2014.

Fakta

Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar avancerade rostfria stål, speciallegeringar, titan och andra material med hög prestanda. I Primary Products ingår stålverk och valsverk, där bland annat steckelvalsverket för produktion av tunna band ingår. Kunderna återfinns exempelvis inom energiområdet, flygindustri, fordonsindustri samt kemisk och petrokemisk industri.

ABB har utvecklat en ny uppsättningsmodell för varmvalsning av bandprodukter. Modellen justerar i kombination med styrsystemet kontinuerligt, supersnabbt och automatiskt steckelvalsverket mot optimal drift vilket ger högre produktivitet och band med högre kvalitet när det gäller produktprestanda och förbättrade egenskaper. År 2012 levererade ABB ett första steg i uppsättningsmodellen, en modell för linjens förvalspar. År 2013 installerades modellen för steckelvalsverket och i ett senare steg ska även linjens kylsträcka få en processmodell.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Glödande heta band valsas fram och tillbaka i rasande takt i steckelvalsverket.
  Glödande heta band – tusen grader varma – valsas fram och tillbaka i rasande takt i steckelvalsverket. Här skapar Sandvik alla typer av stål – från kolstål till höglegerat – och där slutprodukterna kan bli exemplevis knivstål eller tunna rakblad.
  seitp202 377968aff5db85a9c1257cdf003d4b6d