Energieffektiv rådgivare

ABB satsar ytterligare för att hjälpa kundföretagen till högre energieffektivitet. En grupp specialister under ledning av Tommaso Auletta ska ge goda råd och föreslå åtgärder.

Inom många större industrier och i fastighetsbranschen ligger energieffektivisering högt på agendan och många satsar på energisparprogram av olika slag. Men det finns mycket mer att göra.
"Det finns enorma möjligheter att använda energin på effektivare sätt, säger Tommaso Auletta."

Energieffektivitet är och har varit ett ledord för ABB under många år. Forskare har jagat högre verkningsgrad i elektriska maskiner och IT-experter har försett styrsystem med alla möjligheter till effektiv drift. För att nu nämna något.

För kundföretagen handlar det om både energieffektiva produkter och hela processer. Denna jakt på energieffektivitet över hela fältet vill ABB understödja med en ny specialistgrupp av energikonsulter.

Tommaso Auletta, med ett förflutet på ABB:s forskningsenhet, har anställts som gruppchef.
"Vi ska erbjuda analys av kundföretagets energianvändning och ge förslag till energieffektiva åtgärder."

Han beskriver energijakt som vinstrik på flera sätt.
"Energieffektivisering är viktigt för både samhället och företagen. Mindre energiåtgång är positivt för miljö och klimat och spar pengar. Men effektivare energianvändning kan också betyda att företaget producerar mer, med högre kvalité, men med samma energiåtgång som tidigare."

Tommaso Auletta är ledare för ABB:s nya team för energieffektivisering.Tommaso Auletta är ledare för ABB:s nya team för energieffektivisering.


Över alla gränser
Tommaso Auletta och hans grupp Energy Efficiency återfinns formellt inom ABB:s Serviceenhet men är helt fristående från ABB:s divisionsorganisation. Den är gränsöverskridande och med överblick över ABB:s hela utbud. Och svensk, men med samverkan med energispecialister inom ABB-koncernen i övrigt.

Från forskningsenheten, där Tommaso Auletta ledde en 25-hövdad grupp materialforskare (”nya polymerer och slitstarka kontaktmaterial och sådant”), har han landat som ledare för en konsultgrupp med nära kundkontakter.
"Jag tvekade inte ett ögonblick om detta nya jobb", säger han. "Miljöfrågorna är så aktuella och relevanta för oss alla, och det finns så stora potentialer för energieffektivisering."

Energifrågorna ligger honom nära även privat. Han kör en dieselsnål miljöbil och har lågenergilampor i villan. Men påpekar att energibesparing inte bara handlar om vilka prylar man har.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2012

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 2e8598df62c7bb3fc12579ea002e7266