ABB-teknik som förändrade världen
Del fem: Extended Automation

ABB utvecklade ett av världens första distribuerade styrsystem, DCS-system, i början av 1980-talet och är fortfarande världsledande inom automationssystem, med flest installerade DCS-system globalt.

Av alla innovationer som ABB har lanserat inom automation de senaste 30 åren har få förändrat världen så mycket som vårt koncept Extended Automation 800xA.

När ABB lanserade sitt styrsystem 800xA år 2004 vann systemplattformen snabbt marknadens förtroende såväl som ett antal priser för sin förmåga att utöka egenskaperna för distribuerade styrsystem till helt nya dimensioner.

Data var inte längre fast i olika sinsemellan inkompatibla system: med 800xA blev informationen åtkomlig och kunde styras och utnyttjas i hela systemet med ett enda musklick. Systemet erbjöd – för första gången – en enda miljö och en gemensam plattform för all information i en hel anläggning, från konstruktion till processtyrning och tillgångsoptimering.

Och det hade förmågan att inte bara integrera automations- och informationssystemen – från fältinstrument till affärssystem - i en enskild anläggning, utan kunde också koppla ihop flera avskilda anläggningar, till en enda integrerad enhet.

En operatörs dröm. Med 800xA Extended Operator Workplace (EOW) har ABB tagit fram en operatörsmiljö som överträffar allt annat. EOW är en komplett operatörsmiljö där 800xA med marknadens bästa operatörsfunktionalitet och bästa möjliga ergonomi samverkar med målet att alerta och fokuserade operatörer ska kunna fatta snabba och korrekta beslut. Beslut som bidrar till ökad produktivitet, tillgänglighet, säkerhet och lönsamhet i anläggningen. EOW underlättar också informationsutbytet mellan olika avdelningar och funktioner samt ökar operatörernas arbetstillfredsställelse.
Under de senaste fem åren har ABB vidareutvecklat System 800xA till en automationsplattform med en unik bredd och integrerbarhet, som bidrar till att uppfylla industrins behov att ständigt öka sin produktivitet.

För till exempel olje- och gasindustrin, där säkerhet har högsta prioritet, har ABB utvecklat 800xA HI (High Integrity), som integrerar två tidigare oberoende automationsplattformar – säkerhet och processkontroll – i ett enda system men med fortsatt åtskild funktionalitet.

För läkemedelsindustrin har ABB kombinerat sitt tekniska försprång inom processautomation och processanalys till en helhetstäckande och skalbar PAT-lösning (Process Analytical Technology), som bidrar till att säkerställa att läkemedel tillverkas med hög kvalitet och säkerhet.


Några av de största produktions-anläggningarna i världen övervakas och styrs med System 800xA.

För energiintensiva industrier, såsom massa- och pappers-, cement-, gruv- och kraftindustrin, har ABB tillämpat den nya internationella standarden IEC 61850 för stationsautomation och anläggningselektrifiering för att integrera processtyrning, kraftförsörjning och styrsystem i en enda plattform.

Förbättringarna i produktivitet och energieffektivitet tack vare System 800xA är väldokumenterade. Mer än 5 000 system är nu installerade och i drift världen över, bland annat i några av världens största och mest komplexa industrianläggningar.

Världens största aluminiumverk
System 800xA styr de sju produktionslinorna, materialhanteringssystemen och hamnanläggningen vid Vales aluminiumverk Alunorte i Brasilien, världens största i sitt slag med en produktionskapacitet på 6,3 miljoner ton aluminium per år.

Verket är anslutet till Paragominas bauxitgruva via en 244 kilometer lång rörledning – den första i sitt slag i världen – genom vilken upp till 14,4 miljoner ton bauxit per år transporteras till Alunorte för att förädlas till aluminium.

System 800xA styr även gruvan och ledningen, vilket gör hela kedjan Alunorte–ledning–Parogominas till ett av de hittills största genomförda automationsprojekten i den globala gruvindustrin.

Världens största containerfartyg
Invigt 2006 och med en kapacitet på 11 000 TEU-enheter (motsvarande 20 fot) är Emma Maersk världens största containerfartyg. Fartyget kraftsätts genom världens största dieselmotor som genererar 83 MW elkraft.

Hela fartyget övervakas och styrs med hjälp av System 800xA. ABB har också levererat fartygets kraftdistributionssystem, trustorer, motorer, turboladdare och ett system för konstant övervakning, Cylmate®, som mäter alla viktiga parametrar under varje slaglängd i den stora dieselmotorn.

Världens längsta oljeledning
Ett integrerat 800xA övervaknings- och kontrollsystem styr oljeplattformarna till havs, oljeterminalen i land samt den 1 768 kilometer långa oljeledningen Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) som går från Kaspiska havet till Turkiets medelhavskust.

System 800xA övervakar också plattformarna till havs, terminalen i land och den 692 kilometer långa gasledningen South Caucasus, som går parallellt med BTC-ledningen från Kaspiska havet och fram till gränsen Georgien-Turkiet.

Oljebolaget BP valde System 800xA för dess unika förmåga att tillhandahålla en gemensam lösning för alla applikationer.

Det kinesiska undret inom massa och papper
Massabruket Hunan Juntai anses vara Kinas mest avancerade, mest automatiserade och största investering hittills inom massa- och pappersindustrin och ett av tio landmärken i fråga om industriutvecklingsprojekt i landets nuvarande femårsplan (2006-2010).

Bruket är utrustat med en allomfattande processautomationslösning från ABB, som nyligen vann priset 2008 Science and Technology Achievement Award av China Instrumentation and Control Society, tillsammans med en annan ABB-lösning till en anläggning för kalcinering av soda.

System 800xA övervakar och styr hela tillverkningsprocessen i bruket och omfattar kvalitetskontrollsystem, avancerad optimeringsstyrning, instrumentering och enheter för intelligent motorstyrning. Anläggningen producerar upp till 400 000 ton högkvalitativ pappersmassa varje år.

Klicka här för att läsa mer

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Raffinaderiet Reduc utanför Rio de Janeiro är ett av Petrobas raffinaderier i Brasilien som ABB uppgraderar med System 800xA för processautomation och kraftstyrning. Uppgraderingen är en del i ett omfattande moderniseringsprojekt för att öka produktionen i Petrobas brasilianska raffinaderi med 40 procent och göra 90 transformatorstationer kompatibla med IEC 61850.
  seitp222 250b635b64cbc663c1257687003ad25e