Elmätare ger kontroll

2009-02-12 - Nya regler ökar behovet av korrekta uppgifter.

Skärpta regler för eluppvärmda fastigheter ökar behovet av korrekta uppgifter över förbrukningen.

– Moderna elmätare kan kommunicera trådlöst vilket gör det lättare att hålla koll på förbrukningen. De är också lättplacerade och sätts i en normkapsling tillsammans med annan elektrisk utrustning, säger Mats Karlberg, produktchef på ABB: affärenhet Cewe- Control.

Energi i alla former blir allt dyrare samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka. Myndigheternas krav på effektivare användning av energi växer. Kraven drivs också på av företagen och hushållens
ökande energikostnader.

– Därför är noggrannare mätning av förbrukningen en viktig faktor för att effektivisera användningen, menar Mats Karlberg.
I april 2008 skärpte Boverket kraven för nya byggnader som använder elenergi för uppvärmning eller kylning. Sedan tidigare gäller stränga krav för direktverkande elvärme.
Från och med den 1 januari 2009 ska alla villor ha en energideklaration vid försäljning. Deklarationen ska utföras av en ackrediterad konsult och säjaren är skyldig att lämna över den vid försäljningen.

– Fastighetsägare kan själva tillhandahålla alla underlag som krävs för att utfärda deklarationen. Med elmätare för till exempel elvärme, elpanna, el-golvvärme eller värmepump blir det enklare att ge korrekta uppgifter. Det betyder att deklarationen ger en mer rättvis bild av förbrukningen i ett småhus vilket i slutändan kan visa sig vara lönsamt, tror Mats Karlberg.

Adapter för kommunikation mellan elmätare och PCDen största fördelen med elmätare är att uppvärmningen kan skiljas ut från husets övriga elförbrukning. För att enkelt kontrollera förbrukningen kan en kommunikationslänk mellan elmätaren och den egna hemmadatorn vara en god idé. Med ett tillbehör till elmätare från ABB genereras en egen webbsida som man sedan lätt kan avläsa.
– Kommunikationsadapter SCA möjliggör kommunikation mellan elmätare och till exempelvis datorn i hemmet. På så vis kan förbrukningen följas i realtid, säger Mats Karlberg.
Kommunikationsadapter möjliggör datakommunikation mellan elmätare och exempelvis hemmadator. Adaptern är ett tillbehör från ABB som kopplas samman med elmätaren. En egen webbplats genereras som sedan lätt kan studeras via datorns webbläsare.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Vinterhus
  seitp222 22b9badcf68b3632c125755b0025b315