Fullservice i gruvan

Dannemora Mineral bryter ny mark genom att teckna det första fullserviceavtalet inom svensk gruvnäring.

Den gamla gruvorten i norra Uppland har vaknat till liv igen. Dannemora gruva, med anor från 1200-talet, öppnar igen 2012. Gruvan har varit nerlagd sedan 1992 då SSAB stoppade brytningen.

Med en investering på över en miljard svenska kronor är det nu dags att återuppta brytningen. Det råder febril aktivitet i det gamla gruvområdet.
"Om drygt ett år ska vi komma upp i full produktion", berättar servicechefen Jan Sundberg.

"Det krävs en omfattande infrastruktur för att driva gruvan och det är otroligt mycket som för första gången ska sättas på plats. Vi är ett litet bolag och det skulle vara svårt att på kort tid få in så många olika kompetenser som krävs, till exempel för att implementera och skapa nödvändiga stödrutiner till ett underhållssystem."

Servicechef Jan Sundberg står vid en av ingångarna till Dannemora gruva.Servicechef Jan Sundberg står vid en av ingångarna till Dannemora gruva. Malmkropparna ligger på ett par hundra meters djup och brytningen förväntas pågå i mer än tio år.


Modernt arbetssätt
Trots att gruvsektorn ökar starkt i Sverige är det ovanligt med outsourcing. Globalt är fullserviceavtal vanligare. ABB har på kort tid kunnat ta fram lokala strukturer och rutiner för Dannemora med stöd av de globala branchspecifika strukturer och processer som ABB har utvecklat genom arbetet med en mängd avtal och kunder över åren.

Jan Sundberg förklarar att Dannemora Mineral varit öppet för att knyta ett flertal starka parter till sig för att köpa de tjänster som behövs.
"En fungerande underhållsverksamhet är avgörande för de krav på tillgänglighet som vi har för produktionen. Det ger oss möjlighet arbeta på ett modernt sätt genom att ge trygghet och ett tydligt ansvar", säger Jan Sundberg och fortsätter:

"ABB:s fullservicekoncept har varit grunden för oss, men sedan gäller det att forma det till det som passar exakt för våra behov. Det blir en sorts ”Dannemora-dialekt” av konceptet och i dessa diskussioner gäller det att vara tydlig med hur man vill att slutprodukten ska se ut."

Löpande anpassningar
Underhållsdiskussionerna inleddes redan 2008. De fortsatte nästkommande år med en workshop där ABB presenterade sitt koncept för fullservice samt en underhållsstrategi för att vårda anläggningskapitalet under hela dess livstid. Det var när Jan Sundberg tillträdde för ett år sedan som förhandlingarna gick in i ett kritiskt skede.

"Konceptet med fullservice är bra, men det har varit svårt att skriva avtal. Det var inte det enklaste att veta vad avtalet ska omfatta i en verksamhet och i en anläggning som ännu inte fanns. Därför måste avtalet finslipas och anpassas löpande till verksamheten", säger Jan Sundberg.

Totalt kommer elva ABB-medarbetare att ha sin anställning vid den nybildade serviceenheten i Dannemora. Dessutom knyts ett antal specialistfunktioner till verksamheten.

Jan Sundberg är nöjd med ett upplägg där verksamheten får växa in i avtalet.
"Det behövs mycket resurser i uppstarten av gruvverksamheten och därför ställer ABB inledningsvis upp med mer folk och en samlad kompetens. Det betyder att vi får mer för pengarna vid starten", säger han.

Grundlig dokumentation
En annan fördel med avtalet är att det tydliggör en strategi och mål för underhållet. Faktiska mätningar av verksamhetens kvalité genomförs på ett helt annat sätt än om underhållet hade bedrivits ”inhouse”. Avtalet är också kopplat till ett prestationsåtagande.

"Det är en trygghet att vi från början får en grundligt dokumenterad anläggning. Det är nu vi har chansen att ställa krav på leverantörerna. Det skulle vara betydligt svårare när verksamheten är i gång", säger Jan Sundberg.

Avtalet innebär att ABB-medarbetare kommer att sitta med på morgonmötena och arbeta i samma lag som anställda från Dannemora, till exempel i sovringsverket.
"För mig är det viktigt att det inte blir vi och de utan att alla arbetar i en organisation. Det är därför en stor fördel att ABB är med som en part redan från början."

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2012


FAKTA

Dannemora Mineral är ett gruv- och prospekteringsbolag som återupptar driften i Dannemora järnmalmsgruva. Bolaget genomför också prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt söka efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland.

ABB har ett underhållsavtal som sträcker sig över fem år och innehåller en option på ytterligare fem år. Utöver serviceavtalet är ABB även leverantör av el- och automationsutrustning till Dannemoragruvan. Dessutom fick ABB under 2011 en beställning på ett helt nytt bergspel som ska transportera malmen från 600 meters djup upp till marknivån och vidare till det nybyggda sovringsverket.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Jan Sundberg, Dannemora Mineral
  Jan Sundberg, Dannemora Mineral
  seitp202 219b452fb71c90c4c12579f00022b849