Energieffektiva lösningar för stad och samhälle

Under de närmaste åren kommer i Sverige många miljarder att satsas på vägar, järnvägar, fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar. Satsningarna kantas av krav på minskad miljöpåverkan och energibesparingar – hemmaplan för ABB.
– Inom ABB har vi många lösningar för energieffektivitet som vi nu presenterar speciellt för dessa behov, säger Lennart Carlsson, branschchef inom ABB för Infrastruktur.

I många år har ABB utvecklat produkter och tjänster med sikte på energieffektivitet och hög produktivitet för industri och kraftbolag. En hel del har också varit väl anpassat och efterfrågat hos andra kunder i samhället – kunder som de senaste åren mött ökade krav på mindre energianvändning och miljöpåverkan.

– För ett par år sedan beslutade ABB:s svenska försäljningschefer att göra en samlad satsning för det vi, med en lite utvidgad benämning, kallar infrastruktur, berättar Lennart Carlsson, chef för Svensk försäljning inom ABB:s affärsenhet Cewe–Control och sedan de senaste två åren också chef för branschen Infrastruktur.

Det säljcheferna såg var hur statliga verk, kommuner, landsting, fastighetsägare och andra offentliga verksamheter sökte vägar att nå miljömål och spara energi i sina nya investeringar.
– Här finns stora ambitioner och vi vill visa att ABB har många långsiktiga lösningar.

I ABB:s bransch ingår naturligt nog affärsdrivande verk som banverket, vägverket och luftfartsverket.
– Här har vi exempelvis utrustning för elnät och styrning till tunnlar och spårburen trafik, terminaler till elbilar ...

I ABB:s definition av branschen ingår också offentliga anläggningar såsom skolor, sjukhus, hamnar och arenor.
– Många ABB–system och produkter kan spara energi på ett bekvämt sätt, vilket gör att innehavaren kan lägga mer resurser på sin normala verksamhet.

En sista del av ABB:s infrastrukturbransch är vatten– och avloppsanläggningar.
– ABB:s styrsystem och motorer för pumpar är välkända men ABB har fler bra erbjudanden, bland annat instrument för läckagesökning, som medger snabb energieffektivisering.

Lokala seminarier
I höst (2009) inleds ABB:s satsning på bransch Infrastruktur med lokala seminariedagar på ABB Business Center runt om i Sverige. Inbjudningar går bland annat till politiker, fastighetsägare, byggbolag och installatörer.
– Det handlar om ökad tillväxt inom infrastruktur med minskad miljöpåverkan. Vi vill berätta hur man kan skapa hållbara upphandlingar med miljövinster och högre energieffektivitet och vi vill visa vad ABB kan erbjuda för såväl stora som små projekt.

Ett område där det de närmaste åren investeras i stora projekt är transporter. Det byggs tunnlar, förbifarter och järnvägar. När ABB summerade ihop sina produkter för detta uppenbarade sig en väldigt komplett produktportfölj: Allt från mellanspänningsställverk till elcentraler, samt styrsystem från automationssystemet 800xA till belysningsstyrning för tunnlar. Därtill en laddstolpe för elbilar med en betalningslösning som väckt stort intresse.

Energibesparing är också efterfrågat inom fastighetssektorn.
– Fastighetsautomation för styrning av belysning, fläktar och värme blir på lång sikt mycket lönsamt, konstaterar Lennart Carlsson.

”Smarta städer”
Fastighetsautomation är en central del i ABB:s framtidsvision om ”smarta städer”, där det målas upp nya möjligheter med automation, bättre mätare för elförbrukning, teknik och system för egen produktion av sol– och vind-el och allt vad en elbilsflotta kan behöva.

– I framtiden måste allt vara mer energieffektivt. Fastighetsautomation kan till exempel användas för att mäta och visa förbrukningen i varje ögonblick och samtidigt visa på eventuella problem och möjliga åtgärder. Vi har också frågan om hur elbilarna kommer att utvecklas och frågan om egen, lokal elproduktion – hur ska elnätet utformas och hur ska elen kunna säljas?

– Här finns idel nya frågor som vi och ABB:s lokala säljare bland annat får höra i diskussioner med kunder. Mycket av det för vi tillbaka till ABB:s produktutveckling och till forskningsenheten i Västerås som är djupt involverad i frågorna.

Under höstens seminarier går Lennart Carlsson och hans lokala ABB–kollegor vidare med temat energieffektiva lösningar för stad och samhälle.
– Det är stimulerande att få möta nya intressenter och få visa allt vad ABB kan ge.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  ”Kommuner, landsting, byggbolag och affärsdrivande verk har ofta höga ambitioner när det gäller energibesparingar och miljö. ABB har många lösningar som kan bidra till att uppfylla de höga målen”, säger Lennart Carlsson, branschchef Infrastruktur.
  ”Kommuner, landsting, byggbolag och affärsdrivande verk har ofta höga ambitioner när det gäller energibesparingar och miljö. ABB har många lösningar som kan bidra till att uppfylla de höga målen”, säger Lennart Carlsson, branschchef Infrastruktur.
  seitp222 2155fb1742548371c1257643002f372b