Borås gör fordonsbränsle av hushållsavfallet med hjälp av ABB:s 800xA

På Sobacken i Borås omvandlas sopor till miljövänlig biometan för gasdrivna bilar i ett avancerat biogasprocessystem. – Vi var först i Sverige med uppgraderingen av avfallsproducerad metangas till fordonsbränsle, berättar Ulf Martinsson, chef för avdelningen Produktion Miljö.

Anläggningen på Sobacken invigdes i september förra året och hela biogasprocessen sker i en enda tank.

– Vi har satsat mycket på förbehandlingen, bland annat med att avskilja förpackningar från det biologiska materialet innan nedbrytningen till metangas sker, berättar Ulf Martinsson.

I dag levererar biogasanläggningen kontinuerligt fordonsbränsle till 20-talet stadsbussar och tiotalet sopbilar samt till privatbilister. Tanka kan man göra vid Borås reningsverk, och inom en nära framtid vid en planerad station inne i Borås stad.

Och för Ulf Martinsson har anläggningen givit en del angenäma ”problem”.
– Det har visat sig att vi får ut mer gas än vi räknat med, säger han. I stället för planerade tio GWh ser vi nu att vi kan få ut närmare 25 GWh när rötkammaren går fullbelastad. Men det klarar inte det nuvarande gassystemet utan det krävs utbyggnad, både av överföringen till reningsverket, där metangasen renas till fordonsgas, och av styr- och kontrollsystemet. Bland annat planerar vi att sätta in större och kraftfullare PLC:s i systemet och skaffa oss utökade programvaror för redundans och registrering.

Även Göteborg Energi tog nyligen en liknande anläggning i drift – med ABB:s SattLine styrsystem och med samma teknik som i Borås. Men Sobacken var långt före – i dag har man kört sin anläggning i fem år.
– Den teknik vi använder var heller inte från början tänkt för att rena biogas, säger Ulf Martinsson. Därför tycker jag vi med rätta kan säga att vi var först i Sverige med den här inriktningen – och säkert bland de första i världen.

Läckeby levererade
Leveransen har utförts som en totalentreprenad av Läckeby Water, där utvecklingschefen Sören Gotthardsson, varit djupt engagerad i biogasanläggningen.
– Jag kom in som problemlösare mitt i projektet, berättar han. Avfall är ju inget enkelt material att arbeta med och den här anläggningen var särskilt komplex. Med gemensamma ansträngningar lyckades vi dock räta upp den och få det hela att fungera.

Den nya tekniken gör det möjligt för Sobacken att ta emot olika typer av avfall och i förbehandlingen urskilja sådant som inte går att använda eller försvårar metanproduktionen i rötkamrarna, som plast, glas och metall.
– Det handlar ju om att göra en vattenlösning för metanproduktionen och då måste man ta bort allt som kan sjunka och korka igen, säger Sören Gotthardsson. Samtidigt gäller det att inte ta bort onödigt mycket organiskt material.

Ur miljösynpunkt är dock det mest anmärkningsvärda den så kallade Cooab-tekniken som tar bort 99,9 procent av koldioxiden ur metangasen. Det är en ursprungligen holländsk teknik som Läckeby anpassat den till det svenska behovet av avfallsproducerad fordonsgas, och som finns installerade i både Borås och Göteborg.

ÅF Engineering var systemintegratör
Som leverantör av styr- och kontrollsystemet valde Läckeby Water systemintegratören ÅF Engineering i Göteborg. Här arbetar Stefan Ottosson som projektledare.
– Från början installerade vi Scada Portal från ABB men då vi såg vissa problem med det tog vi gemensamt med Sobacken och Läckeby beslutet att uppgradera till ABB:s nya system 800xA som nu styr anläggningen, berättar han. Som systemintegratörer försöker vi alltid hitta den modell som passar varje enskild anläggning bäst. Det som avgör är framför allt priset och den tekniska prestandan hos produkterna.

En tredje sak som kan styra valet är goda erfarenheter.
– Många har ABB sedan tidigare och då väljer kunden ofta ett nytt ABB-system, säger Stefan Ottosson.

ABB står för styrsystemet
Hos ABB i Göteborg är Björn Magnusson säljansvarig för 800xA-leveransen, medan Magnus Högstedt svarar för den tekniska säljsupporten.
– Vi har levererat två maskiner, en server och en klient, som både fungerar som operatörsplatser, berättar Magnus Högstedt. Det innebär att man kan jobba vid bägge och ta upp bilder för att övervaka processen.

Via 800xA-systemet får operatörerna tillgång till driftvärden, larmfunktioner samt möjlighet att från operatörsplatserna styra signalerna i styrsystemet. Dessutom är programmeringsverktyg till styrsystemet, så kallade kontrollbilder, åtkomliga via de båda maskinerna.
– Systemet har också en automatisk rapportgenerering som gör att kunden kan ta ut driftrapporter på dagsbasis, månadsbasis eller årsbasis, säger Magnus Högstedt.

Björn Magnusson berättar att nya affärer pågår.
– ÅF Engineering har i dagarna uppgraderat AC800M Controller till PM861 för att få tillgång till utökad minneskapacitet, berättar han. Vi har även tillsammans med ÅF Engineering tagit fram en offert för en utbyggnad av gasdelen. I offerten ingår insamling av data via en Information Manager server och förberedelser för 800xA i redundant drift.


Denna artikel har tidigare publicerats i tidningen ABB Kunden nr 1/ 2007.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Som chef för avdelningen produktion och miljö på Sobacken är Ulf Martinsson ansvarig för anläggningen som producerar fordonsgas av avfallsslammet. ”Det är en satsning som berör hela Borås som vi vill göra till ett kompetenscentrum i nischen; från avfall till energiresurs”, säger han.
  Som chef för avdelningen produktion och miljö på Sobacken är Ulf Martinsson ansvarig för anläggningen som producerar fordonsgas av avfallsslammet. ”Det är en satsning som berör hela Borås som vi vill göra till ett kompetenscentrum i nischen; från avfall till energiresurs”, säger han.
  seitp222 21184c54f4aa32cfc12572d0004331c8