Full Service® ger full kontroll

ABB bedriver Full Service hos företag i olika branscher över hela världen. Full Service-avtalet innebär att ABB övertar hela underhållsverksamheten med personal hos kundföretaget.
"Vårt åtagande är att leverera underhåll för att utveckla produktiviteten, främst genom att öka tillgängligheten i produktionsutrustningen och öka anläggningsutnyttjandet", säger Lars Enquist, säljansvarig för Full Service i Sverige.

ABB flyttar in med en väl utarbetad struktur och beprövade underhållsprocesser. I bagaget finns många verktyg och hjälpmedel.
"I början sätter vi till extra resurser, och de medarbetare som väljer att flytta över till ABB får träning och utbildning. Vi hämtar också in deras betydelsefulla erfarenheter för att förena det bästa av två världar."Genom mätningar av nyckeltal och analyser av fakta lyfts de faktiska orsakerna till problemen fram och kan åtgärdas.
"För att höja produktiviteten ska produktionsutrustningen fungera klanderfritt. Det gäller också att få fram en komplett bild av produktionsapparaten och däri ingår i hög grad människors agerande. Full Service-underhållet med sin kompetens tar första steget och operatörerna med sin processkunskap bygger vidare med nästa steg, i samarbete för ständiga förbättringar."

Lars Enquist tillägger att underhåll är sig relativt likt i hela världen och i de flesta branscher.
"Mer likt än olikt. Våra underhållsexperter kan bidra med extra kompetens och verktyg i alla sammanhang."

En ovanlig bransch för Full Service återfinns i Karlskrona, där ABB-enheten High Voltage Cables tillverkar grova kablar för elkraftöverföring. I sju år har ABB Full Service ansvarat för underhållet av utrustningen i den komplexa kabeltillverkningen.

Under de senaste åren har fabriken ökat sin leveransförmåga med 74 procent och till det har ABB Full Service bidragit, i god samverkan med operatörer och andra hos kunden.
"Från 2012 till 2013 har vi bland annat fördubblat antalet förbättringar för att öka den tekniska tillgängligheten, och ökat det planerade underhållet från 29 procent till 42 procent", berättar Pär Rosén, sitechef på ABB-enheten Full Service i Karlskronafabriken.
"Det känns väldigt roligt att i samarbete med fabriken få medverka till deras ökade produktivitet och nöjdare slutkunder."

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2014

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Lars Enquist
  Lars Enquist
  seitp202 1ea0ad6411e7b9dac1257cc800369826