Från stelbent till flexibelt med 800xA

När AarhusKarlshamn driftsatte ABB:s styrsystem 800xA fick man betydligt enklare att testa nya vegetabiliska fetter under löpande produktion i hydreringsfabriken.
– Med minimal manuell hantering höjs dessutom kvalitets- och produktionssäkerheten, säger Anders Petersson, ansvarig automatiseringsingenjör för AAK i Karlshamn

AarhusKarlshamn Sweden AB i Karlshamn, AAK, är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska fetter. Hydreringsfabriken, där man fastställer fettets smältpunkt beroende på användningsområde, styrs numera av ABB:s system 800xA.

– Ökad produktivitet, säkrare produktion när manuella moment försvinner och värdefull integrering av affärssystemet ger återrapportering som optimerar råvaruinköpen. Systemet förenklar för operatören eftersom vi minimerar den manuella hanteringen, säger Anders Petersson, ansvarig automatiseringsingenjör för AAK i Karlshamn, och fortsätter:

– Arbetet startade för fyra år sedan efter en genomförd riskanalys där ABB identifierade begränsningar i det gamla systemet och möjligheter i det nya.
– Det gamla systemet var från mitten av 1980-talet och bland annat väldigt stelbent när vi skulle lägga till nya produkter. Vi ville ha ett system som styrde hela fabriken och som ökade vår flexibilitet, berättar Anders Petersson.

Sedan dess har det pågått ett omfattande arbete för att anpassa systemet till AAK:s behov. I januari var det klart för driftsättning.
– Produktionen klarade bara ett stillestånd på tre veckor och det var mycket teknik som skulle samverka, vilket var en stor utmaning, berättar ABB:s projektsäljare Jörgen Wingren och systemledare Magnus Hammar. För att ha bästa möjliga förutsättningar krävdes omfattande tester och förberedelser av systemet i simulerad miljö.

Sedan 800xA installerades i hydreringsfabriken slipper operatören Douglas Ternström mycket av den manuella inrapporteringen och han har full kontroll över vad som händer i processen. Magnus Hammar på ABB följer arbetet.


Återraporterar
Systemet för in produktionsordrar automatiskt i processen och återrapporterar vilket material som använts, samt hur mycket.
– Sådant skrevs tidigare in av operatörerna och all manuell hantering innebär risk för felskrivningar vilket ibland orsakade att material tog slut och produktionen stoppade. Ett av de stora målen med systemet har varit att få bort så mycket manuell rapportering som möjligt, säger Anders Petersson.

Daniel Knutsson, automationsingenjör på AAK, förklarar att med batchstyrning har varje sats sina givna parametrar.
– Dessutom är satsen spårbar så att vi kan se när den kördes. Det gör det också enkelt för processutvecklarna att under pågående drift ändra ett befintligt recept eller utveckla ett nytt utan att det stör produktionen.

Eftersom 800xA är integrerat med affärssystemet kan det återanvändas i andra delar av fabriken, vilket är resultatet av ett nära samarbete mellan kund och leverantör.
– Vi har haft en bra dialog under hela resan och tillsammans kommit fram till smarta lösningar för vår specifika produktion, säger Anders Petersson.


AarhusKarlshamn tillverkar vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin.
AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i ett flertal länder och är organiserat i tre affärsområden, Chocolate & Confectionery Fats, Food Ingredients och Technical Products & Feed.

I ABB:s leverans ingår:
Projektgenomförande
Redundant System 800xA
Batch Management
Affärssystemintegration
Information Management med Smart Clients
Återanvändning av 5 000 Satt I/O via Control Net
Asset Optimization

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2010

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Tack vare ett bra samarbete har AAK i dag ett automationssystem som inte bara passar i hydreringsfabriken, utan kan återanvändas inom andra delar av produktionen. Från vänster: Daniel Knutsson, automationsingenjör AAK, Magnus Hammar, ABB, Anders Petersson, ansvarig automatiseringsingenjör för AAK i Karlshamn och Jörgen Wingren, ABB.
  seitp202 133e37dfd804f7dec12577ae004b012a