Solkraft i storformat

På lite avstånd ser det ut som vilket tak som helst. I själva verket är denna anläggning i Sege Park i Malmö en av de största solcellsanläggningarna i Sverige. För ABB är det ett litet men viktigt projekt för lågspänningsprodukter.

Anläggningstypen kallas BIPV – Building Integrated Photo Voltaics – och kännetecknas av att solcellerna utgör en del av själva takbeklädnaden.

I botten ligger ett vanligt papptak. Ovanpå detta har man fäst solcellspaneler. En panel består av en bottenplatta på vilket det sitter kiselceller och ovanpå dem ett speciellt glas, ett pyramidglas.
– På så sätt kan den ta emot solljuset från olika håll utan att behöva vridas, säger Jonas Bengtsson, VD på Energikonsulterna AB. I en solcell förvandlas solljus till likström tack vare att spänning bildas mellan cellens fram– och baksida. Via växelriktare omvandlas likströmmen till växelström och matas in i byggnadens ordinarie elsystem.

Den totala ytan är på drygt 800 kvadratmeter, fördelade på två tak.
– Vi förväntar oss kunna producera 85 000–95 000 kWh per år. Det motsvarar hushållsel för 25–30 villor.

Husrenovering
Det var våren 2009 som Peab fick uppdraget att renovera husen i Sege Park och att dessutom installera en solcellsanläggning.
– Vi tog kontakt med Peab och erbjöd våra tjänster, säger Jonas Bengtsson. De blev intresserade av våra byggintegrerade lösningar. Beställare var Malmö kommun.

ABB levererade lågspänningsprodukter och åskskydd via sin logistikpartner Elgross´n.
– Vårt företag är ganska nytt, men flera av våra medarbetare har kontakter med ABB som går många år tillbaka i tiden, säger Jonas Bengtsson.

Samarbetet har fungerat bra.
– Efter några inledande problem med leveranser har allt flutit på, säger Anders Bruhner, kundansvarig på ABB. Det här är ingen jätteorder, men viktig eftersom förnybar energi är ett angeläget område för oss. Vi är ju redan stora inom vindkraft.

I ABB:s leverans ingår:
Ventilavledare 1 kV
Högeffektdvärgbrytare S800
Normkapslingar Europa IP65
Säkerhetsbrytare typ OT
Säkerhetsbrytare typ BAS

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2010

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Totalt 800 kvadratmeter takplacerade solceller förväntas ge 85 000-95 000 kWh per år.
  Totalt 800 kvadratmeter takplacerade solceller förväntas ge 85 000-95 000 kWh per år.
  seitp202 11592b99a0288641c1257785003de074