Du sköna kloka värld

Den fjärde industriella revolutionen kommer inte sändas i tv. Den kommer att strömmas från sensorer. Det här är Internet of Things.

Ambulansen störtar fram längs Dublins gator. De pulserande ljusen kastar blå graffiti på stadens väggar och sirenen studsar runt krönen. Någons liv hänger på trafikstockning, kurvtagning och rätt snabbdiagnos. När det handlar om sekunder behöver människan all hjälp den kan få, och just den här ambulansen har assistans av högre makter.

Vi talar förstås om Molnet.

Thomas Lagerberg
Ambulansens förare kan fokusera helt på körningen
Eftersom bilen kommunicerar själv med molnet, till exempel vet den vilken väg till sjukhuset som har minst trafik just nu och om vädrets inverkan på körning och väglag, kombinerat med däckens slitage. Allt presenteras för föraren analyserat och tydligt presenterat. Som den lugna rösten i en gps-karta.

Bakom föraren samlar fler sensorer i ambulansen in data om patientens tillstånd. Denna data skickas upp till molnet där den analyseras och en färdig diagnos landar i sjukhuspersonalens mobiltelefon. När de sedan tar emot patienten är de förberedda. Sjukvårdaren som sitter bak i ambulansen kan istället för rapportering ägna sin tid åt det absolut viktigaste för stunden, att rädda patientens liv. (I förlängningen ska förstås ambulansen köra själv också - men det är ett annat projekt...)

Exemplet ovan kan snart bli verklighet på Irland. Där sätter Vodafone och EMC just nu samman ett nätverk av datacenter till gigantiskt “moln” de kallar Infinite. Företag, organisationer och myndigheter ska sedan kunna koppla sina system till Infinite och analysera data från Internet of things. Projektet Bluelight, som ska koppla samman ambulanser, sjukhus och all annan viktig data de kan behöva - är först ut. Samarbetet har växt fram ur The Industrial Internet Consortium (IIC), ett initiativ där en mängd globala företag gått samman för att utveckla digitaliseringen inom industrin - bland annat General Electric, Intel och ABB.

Alla pratar idag om Industri 4.0,
Internet of Things, industriellt internet, industriell IT, moln, big data, nyindustrialisering, cyberfysiska system, 5G... Men vad handlar det om?
"Det pratas mycket om digitalisering av industrin som en industriell revolution. Vi tror inte att det är en revolution i meningen att allt kommer att förändras, utan snarare en allt snabbare utveckling. Det kommer att skapa helt nya möjligheter att öka produktivitet och konkurrenskraft", säger Tomas Lagerberg, chef för automationsteknik på ABB:s forskningsenhet Corporate Research.

Internet of things handlar alltså om att våra prylar och maskiner kopplas upp mot molnet och skapar gigantiska system där mängder av data kan sättas samman och analyseras automatiskt. Resultatet blir att maskinen kan få information på ett sätt som en människa aldrig skulle klara av, och agera därefter.

Maskinen blir expert på sin uppgift, inte du.
"Det som är nytt och som gör att man pratar om den fjärde industrirevolutionen är att allt fler intelligenta enheter och sensorer samlar in, lagrar och behandlar allt mer data. Samtidigt blir både sensortekniken, den trådlösa kommunikationen och lagringskostnaden i molnet allt billigare."

Hur blir maskinen expert på sin uppgift
I stället för att vi programmerar en dator/maskin och säger åt den vad den ska göra, så samlar maskinen själv in mängder av data och lär sig själv. Som exempel kan vi titta på hur allting en gång började. På 50-talet var det en programmerare på IBM som gillade att spela dam. Arthur Samuel, som han hette, skapade ett program på sin dator så han kunde spela mot den. Han spelade och han vann - för datorn visste bara vad en tillåtet drag var. Samuel däremot, kunde strategi. Så han skapade ett subprogram på datorn som i bakgrunden analyserade varje drag och sannolikheten att det leder till en vinst. Han fortsatte spela mot datorn och fortsatte vinna. Men sedan lämnade han datorn och lät den spela mot sig själv - och därigenom samla på sig ännu mer data och bli ännu mer exakt i sin sannolikhetskalkyl. När han kom tillbaka och spelade mot datorn igen så förlorade han. Igen och igen. Arthur Samuel hade skapat en maskin som blivit bättre än honom själv på en uppgift som han själv en gång lärt den. Kenneth Cukier, dataredaktör på The Economist, berättar historien om Samuel i sitt TED-tal från 2014 och drar paralleller till självkörande bilar:
"Det är en förändring i hur vi angriper problemen. Istället för att vi förklarar för datorerna i bilen hur den ska köra så säger vi ‘här har du en massa data runt dig själv. Samla in den och lös problemet. Du får lista ut själv om det där är ett trafikljus, och om trafikljuset är rött eller grönt, och om det betyder att du ska stanna eller köra."

Tomas Lagerberg poängterar att det är viktigt att komma ihåg att data och information i sig inte har något värde. Det är vad man gör med informationen, hur man kan omvandla den till kunskap för att ta bättre beslut, som gör att värde kan skapas. Industrier vill ha högre produktion och bättre kvalitet, ökad flexibilitet, lägre fasta och rörliga kostnader, ökad säkerhet för människor, maskiner, och data - allt med mindre miljöpåverkan. Digitaliseringen måste ses i ljuset av detta. Han jämför med smarta mobiler, där det inte är 4G i uppkopplingen och storleken på skärmen som egentligen skapar värdet för användarna - utan alla de nyttiga appar som underlättar våra liv. Tekniken är en möjliggörare, inte en lösning.
"Vi kallar det därför för Internet of things, services and people - för det handlar om att skapa helt nya värden för hur vi samarbetar med varandra och med maskiner, hur nya värden skapas och hur branschen utvecklas - det handlar inte om blåtand och bandbredd."

Elefanten i rummet då? Våra jobb. Kommer vi alla att ersättas av en algoritm?
"Nej, det kommer så klart inte att hända. Om man tittar tillbaka så ser man att det under flera hundra år skett en automatisering där jobb tas över av maskiner eller datorer. Ofta har fokus legat på att ersätta farliga, enformiga eller tråkiga arbetsuppgifter. Med teknikutvecklingen dyker istället helt nya, spännande arbetsuppgifter upp", säger Tomas Lagerberg.

Innovation handlar om tillväxt och nya sorters jobb
Vi har genomlevt mekaniseringen av jordbruket och automationen inom industrin och sysselsättningen har ökat under hela denna tid. Och det handlar inte bara om högutbildade specialister, jämför med hur enkelt ett barn lär sig en Ipad. Ny teknik gör avancerade uppgifter tillgängliga för medarbetare med all sorts kompetens.

En annan konkret aspekt med Internet of things, services and people är att en billig medarbetare i ett låglöneland slutar bli ett konkurrensmedel. Med hjälp av modern teknik och digitalisering kan man se till att utveckla mer konkurrenskraftig produktion även i Europa och USA.
"Vi börjar se fler och fler exempel på företag som hämtat tillbaka sin produktion och även med detta lyckas sänka sina totala kostnader. Utan automation är detta omöjligt", säger Tomas Lagerberg.

Text: Robert Långström Foto:Evelina Carborn

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 09da4e3a51493801c1257efb004a60d6