E.ON driftsätter SmartGrid driftcentral

E.ON driftsätter ett nytt kontrollcentrum för elnätsövervakningen i Malmö.

Smart Grid Control Center använder ett driftstödssystem som tagits fram av ABB:s mjukvaruenhet Ventyx och anpassats tillsammans med E.ON i ett strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete.

Omvandlingen av energisystemen med en större mängd förnybar produktion och smarta elnät höjer kraven på effektiv övervakning och kontroll över den decentraliserade energiproduktionen.
"Det är en stor utmaning att hantera den integreringen och vi har tillsammans med E.ON arbetat innovativt med att lösa problem som kan uppstå, till exempel när det gäller belastning och avbrott", säger Kennet Wilhelmsson på Ventyx.

Genom en kombination av informationsteknologi (IT) och operativ teknologi (OT) kan driftstödssystemen för smarta nät leverera en högre grad av automation, mätning och visualisering.
"Operatörerna måste alltid ta sista beslutet, men med våra lösningar sjunker operatörens stressnivå genom att systemet kan förutse exempelvis drift- och vädersituationer och ge förslag på lösningar. Möjligheterna till proaktivitet ger stora affärsfördelar", säger Kennet Wilhelmsson.

Artikeln har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 2/2014

Det nya driftstödsystemet kan smidigt hantera de ökade variationerna inom både produktion och konsumtion av energi.Det nya driftstödsystemet kan smidigt hantera de ökade variationerna inom både produktion och konsumtion av energi.


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seitp202 0879b64090ce7e60c1257cb6002f7768