Ny station för vindkraft - Tryggt med komposit

Piteå håller på att utvecklas till ett centrum för vindkraft. Detta ställer höga krav på Pite Energi som ska stå för ett bra elnät.
– Vi har i höst tagit i drift en ny transformatorstation med ny ABB-utrustning som ska serva företag som arbetar med vindkraft och alternativa bränslen, berättar Lennart Nilsson, elnätchef vid Pite Energi.

Pite Energis nya transformatorstation på Haraholmen omvandlar spänningen från 40 till 20 och 10 kV. Den är byggd av Vattenfall Service och ABB i två etapper med elkraftutrustning tillverkad av ABB, bland annat kompositisolatorer och ABB:s Combinedbrytare. De nya brytarna medför att stationen är nätt och kompakt då de kombinerar den brytande och frånskiljande funktionen; de ökar också driftsäkerheten.

– Varje inbesparad frånskiljare innebär en felkälla mindre och även en apparat mindre att underhålla, säger Jan Sundström, projektledare vid Pite Energi. Det är också en fördel med de långa intervallerna för underhåll på Combinedbrytaren.

Säkert isolerat
Isolatorerna som används i transformatorstationen är tillverkade av kompositmaterial av ABB i Öjebyn strax väster om Piteå.
– Att vi valt kompositisolatorer beror på att de är betydligt säkrare än porslinsvarianten, säger Lennart Nilsson.

Kompositisolatorer ökar säkerheten för både ställverkspersonal och ställverksutrustning. Vid ett fel kan apparater med traditionella porslinsisolatorer formligen explodera, och okrossbara kompositisolatorer är därför ett säkrare alternativ. De är också mycket tåligare mot sabotage. – Materialet är dessutom vattenavstötande, vilket ger överlägsna isolationsegenskaper, säger Mattias Lundborg, marknadschef vid ABB-enheten i Piteå.

Jan Sundström inflikar att kompositisolatorer har en annan stor fördel för arbetsmiljön.
– De är lättare att montera ute på distributionsledningar eftersom de bara väger en fjärdedel så mycket som isolatorer i porslin.

I manövercentralen vid transformatorstationen finns en dator med pekskärm där operatörerna får all nödvändig information om vad som sker i ställverket och hur det står till med distributionen.
– Det är mycket smidigt, konstaterar Jan Sundström. Vattenfall Service har på uppdrag av Pite Energi byggt en drygt sex kilometer lång 40 kV–ledning och dragit fem 24 kV–ledningar från transformatorstationen till vindkraftparken på Bondön. Här har det danska företaget Global Green Energy låtit uppföra 14 vindkraftverk.

I september 2008 påbörjades testkörningen och före årsskiftet 2008/2009 var kraftverken i full drift. Tillsammans kommer dessa att producera 72 GWh per år, vilket motsvarar energiförbrukningen för 3 600 hushåll.

Vindkraftcentrum
Satsningen på vindkraftparken på Bondön är bara första steget mot Piteås mål att bli vindkraftcentrum i Barentsregionen.

I Markbygden, som ligger på de höglänta delarna väster om Piteå, planerar Svevind och den tyska vindkraftstillverkaren Enercon att bygga 1 100 vindkraftverk, som då skulle bli ett av Europas största industriprojekt.

Vindkraftverken i Markbygden kommer att svara för en mycket stor del av den svenska vindkraftproduktionen. Frågan om denna vindkraftparks framtid ligger för närvarande på miljödepartementets bord, men Svevind har redan fått tillstånd att bygga 12 vindkraftverk i Dragaliden, varav de två första togs i drift i januari. Inte nog med det, det finns också planer på att bygga 132 havsbaserade vindkraftverk på grundet Klocktärnan utanför Piteå.

El till biodiesel
Transformatorstationen på Haraholmen ska dock inte bara ta emot vindkraft utan också försörja en ny stor fabrik för tillverkning av biodiesel. Denna anläggning, som uppförs av Sunpine AB, blir den första av sitt slag i världen.

Råvarorna till biodieseln hämtas från massa- och pappersindustrin främst i form av tallolja. Det färdiga, miljövänliga drivmedlet kommer att kallas talldiesel och är i första hand tänkt för inblandning i vanlig diesel.

Till våren börjar produktionen av tallolja. När allt är intrimmat och klart kommer 100 miljoner liter grön diesel årligen att tillverkas vid fabriken.
– Det händer mycket på industrifronten i Piteå just nu och då känns det bra att ha tillförlitliga samarbetspartner som kan förse oss med utrustning med hög tillgänglighet, avslutar Lennart Nilsson på Pite Energi.


FAKTA:
Pite Energi firar 2009 sitt 100-årsjubileum. Företaget ägs av Piteå Kommunföretag AB och består av fyra affärsområden: Elhandel, elnät, fjärrvärme och bredband. Till Pite Energis elnät finns ett 20-tal högspännings- och drygt 22 000 lågspänningsleveranspunkter anslutna. Företaget har 70 anställda.


Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2009

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Mattias Lundborg, ABB i Piteå, Lennart Nilsson, Pite Energi, Jan Sundström, Pite Energi och Per Åström, ABB Business Center i Luleå, följer alla med spänning vad som händer på vindkraftfronten i Piteå.
  Mattias Lundborg, ABB i Piteå, Lennart Nilsson, Pite Energi, Jan Sundström, Pite Energi och Per Åström, ABB Business Center i Luleå, följer alla med spänning vad som händer på vindkraftfronten i Piteå.
  seitp202 00fccf205fcda100c12576b70028dbda