Känns bra att arbeta med en teknik som betyder så mycket för vår miljö

”Att få delta i marknadsföringen av ABB:s produkter, system och teknikkunnande inom vindkraft känns mycket inspirerande" säger Niclas.

"Vi har så mycket att erbjuda inom det här området och kan se till att ett vindkraftprojekt både får en bra uppstart, rätt genomförande och service under hela sin livslängd. ABB har över hundra års erfarenhet av generering, transmission och distribution av elkraft.

Det är också en spännande utmaning få arbeta inom ett område som just nu verkligen befinner i fokus. Det är viktigt att vi lyckas göra vårt budskap tydligt när nu ABB har både teknisk kompetens, produkter och system att erbjuda våra kunder inom vindkraftsegmentet. Även om de stora energibolagen kommer att svara för stora delar av den planerade utbygganden så vill vi också nå alla nya vindkraftaktörer som nu etablerar sig. Under de närmaste 10 åren väntas cirka 100 miljarder kronor investeras i ny vindkraft i Sverige. Det är en jättemarknad som nu öppnar sig.

Sist, men inte minst, så känns det bra att arbeta med en teknik som betyder så mycket för vår miljö. En ökning av vindkraftens andel av elproduktionen är faktiskt en förutsättning för att vi här i Sverige ska lyckas nå EU:s klimatmål.”

ABB och vinden
ABB är världens största leverantör till vindkraftsbranschen. Dock tillverkar vi varken rotorblad eller ståltorn. Men nästan allt annat som behövs för att kunna producera och transportera vindkraftsel in i kräftnätet. Här får du veta mer om hur vår teknik gör det möjligt att generera, överföra distribuera och använda förnybar, pålitlig och ren vindkraftsel.

Det här gör ABB inom vindkraft
Vi erbjuder hundratals produkter och system till vindkraftsbranschen och har samarbetat med de större tillverkarna av vindkraftverk under mer än 20 år. Det innebär att våra lösningar är speciellt anpassade för vindkraftens behov, vilket leder till bättre prestanda och högre tillförlitlighet.

Produkter och system till själva vindkraftverket.
Ja, vi tillverkar som sagt inte rotorblad eller ståltorn, men nästan allt annat. Till själva vindkraftverket levererar ABB utrustning såsom generatorer, transformatorer, kontaktorer, frekvensomriktare och ett stort antal andra produkter. Många av dessa produkter har vi på ABB utvecklat tillsammans med de större tillverkarna av vindkraftverk, och därmed anpassat till de speciella krav som ställs.

Produkter och system för att ansluta till elnäten
ABB har all utrustning för att ansluta vindkraftsparker till havs och på land till elnäten, så att elen till slut hamnar hemma hos dig. Vi levererar satellitstationer som står utanför varje vindkraftverk, kablar och kompletta transformatorstationer som ansluter vindkraftparken till nätet. Vi erbjuder även kompletta kontroll- och övervakningssystem för vindkraftparker. Den stora utmaningen för ABB är när vi levererar våra system för anslutningar till havs, då det ställer helt andra krav på utrustningen. Här är ofta avstånden betydligt längre till närmaste kraftledning, vilket innebär att man måste kunna ansluta till elnätet i land, med minimala förluster och utan att störa känslig miljö.

Långt samarbete med vindkraftindustrin
ABB har samarbetat med de större tillverkarna av vindkraftverk under mer än 20 år. Våra erfarenheter gör att vi hjälpa till med förstudier och kostnadsberäkningar redan innan vindkraftparken börjat byggas så att till exempel samlingsnätet och transformatorstationen kan skräddarsys utifrån de speciella förhållanden som råder i varje enskilt fall. ABB hanterar hela det elektriska systemet från generator till elnät med komponenter speciellt utvecklade för behoven i vindkraftverk och tack vare det bidrar produkterna till bättre prestanda och högre tillförlitlighet i vindkraftverket.

Vindens utmaningar
ABB:s teknik för högspänd likström (HVDC) har dramatiskt förändrat sättet på vilket vindkraftsel (och annan elenergi) kan levereras till konsumenter över hela världen.

 • En stor utmaning inom vindkraften är att vinden skapar ojämn elkvalitet och att kraftverken är känsliga för störningar i de yttre elnäten.
 • En annan utmaning är att vindkraftens bästa placering är ute till havs eller uppe på ett fjäll, vilket gör att elen måste kunna överföras effektivt och utan större förluster på långa avstånd utan att störa känslig miljö.
 • Med ABB:s HVDC-teknik har man kunnat komma till rätta med båda dessa utmaningar.
 • Visste du att överföringsförlusten på 200 mil bara är cirka 7 procent med ABB:s teknik

Vad är HVDC?
I ett HVDC-system hämtas elektricitet från ett nät med växelström och konverteras till likström i en likriktarstation och transporteras till den mottagande stationen via en kraftledning eller kabel. Där konverteras den tillbaka till växelström i en ny omriktarstation och matas in i det mottagande elnätet för växelström. HVDC ger en snabb och kontrollerad kraftöverföring med små förluster samt förbättrar verkningsgrad, effektivitet och ekonomi i de anslutna växelströmsnäten.

Vinden i framtiden
Vindkraften kommer att bli en viktig energikälla i framtiden. Fördelarna med den är många. Den är uthållig och har nästan ingen påverkan på miljön. Det finns bra möjligheter att bygga ut vindkraften i alla världsdelar, men Europa leder utvecklingen. Runt om i Europa växer nya vindkraftsparker fram, både på land och ute till havs, som ska hjälpa EU till miljömålet 20 procent förnybar el år 2020. Idag står vindkraften för tre procent av elproduktionen i Europa.

I Sverige är miljömålet satt till 49 procent förnybar el år 2020, och vindkraften har stor betydelse för möjligheten att uppnå detta mål.

Senast uppdaterad 2010-04-16
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Niclas Erkenstål, marknadschef, ABB Svensk Försäljning, Power Products & Systems, och ansvarig för marknadsutvecklingen inom vindkraftsegmentet i Sverige
  Niclas Erkenstål, marknadschef, ABB Svensk Försäljning, Power Products & Systems, och ansvarig för marknadsutvecklingen inom vindkraftsegmentet i Sverige
  seabb366 92aaf119e2d3e76fc12575df00412c48