ABB vinner anbudsgivning på underjordisk kraftlänk mellan Estland och Finland

2005-02-04 -- Unik HVDC Light-teknik främjar utvidgning av det transeuropeiska nätverket

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har vunnit den officiella anbudsgivningen på ett projekt för att konstruera, bygga och installera en ny länk som binder samman kraftnäten i Finland och Estland. Projektet är värt 110 miljoner dollar för ABB.

Estlink-projektet är den första av Europeiska unionens sammanlänkningar med en av dess nya medlemsländer sedan EU:s utvidgning i mitten av 2004. ABB förväntar sig att EU på ett tidigt stadium godkänner länken, eftersom den är med på EU:s beslutade lista med prioriterade projekt för det transeuropeiska nätverket (Trans-European Network).

Projektet kommer att utnyttja ABB:s HVDC (högspänd likströmsöverföring) Light-teknik som erbjuder maximal leveranssäkerhet och minimal miljöpåverkan. Den 105 kilometer långa förbindelsen kommer att vara oljefri och utan magnetfält. Länken kommer att tas i bruk på en rekordtid på mindre än 20 månader.

"Det här valet av ABB visar tydligt på den viktiga roll som vår teknik kan spela genom att skapa avgörande sammanlänkningar mellan kraftnäten i ett utvidgat Europa", säger Peter Smits, chef för ABB:s division Power Technologies. "HVDC Light kommer att främja integrering av elsystemen i den baltiska regionen samt stabilisera näten på bägge sidor av förbindelsen".

Kraftlänken ägs gemensamt av finska och baltiska kraftbolag. Enligt kontraktet ska ABB leverera en 350 megawatt HVDC Light-kabellänk under Finska viken för att binda samman de finska och estländska näten, såväl som strömriktarstationer i vardera änden av länken. Cirka två tredjedelar av kabeln kommer att dras under vatten och en tredjedel under jord.

Kabeln kommer att tillverkas i Karlskrona och projektet kommer att ledas från Ludvika där även en stor del av produkterna till projektet tillverkas.

"Det här är ännu ett bevis på att vi är världsledande när det gäller avancerade kraftöverföringslösningar", säger Jan Söderström, globalt HVDC-ansvarig på ABB. "Estlink-ordern visar tydligt på möjligheterna att bygga underjordstransmission med spjutspetsteknologi från ABB i Ludvika och Karlskrona".

HVDC är en kostnadseffektiv teknik för kraftöverföring, uppfunnen av ABB, med olika tillämpningar för att möta kundernas behov. ABB har installerat mer än hälften av HVDC-systemen i världen, med överföring av 44 000 megawatt i mer än 50 projekt.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Media Relations
ABB Corporate Communications, Zürich
Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6512
Fax: +41 43 317 6494
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel: +46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
Investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2010-01-20
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 fe18d47e0855526fc1256f9e003c930a