ABB avyttrar produktionsenhet för elektronik i Schweiz


2001-02-05 -- ABB avyttrar en produktionsenhet för elektronik i Turgi, Schweiz, till finska Elcoteq. Tillverkningen läggs ut till Elcoteq som ett led i ABB:s ansträngningar att fokusera på kärnverksamheter. De finansiella villkoren för affären offentliggjordes inte.

Den schweiziska produktionsenheten har 300 anställda och redovisade en omsättning för år 2000 på mer än 60 MUSD (cirka 570 miljoner kronor).

Elcoteq ska fortsätta produktionen på samma plats och behålla alla tidigare ABB-medarbetare. Enligt ABB ska Elcoteq bli prioriterad leverantör. Transaktionen gäller retroaktivt från 1 januari 2001.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 fb5154cae2cc3cddc12569ea0030ba31