ABB säljer fastigheter i Sverige för 300 MUSD

2002-06-27 – ABB har sålt sitt fastighetsinnehav i Sverige till London & Regional Properties Ltd. (LRP) för 300 MUSD (3 miljarder kronor).

Försäljning del i finansiell strategi

”Fastighetsförsäljningen bidrar till att minska vår nettoskuld. Detta är en hörnsten i den finansiella strategi vi meddelade tidigare i år. Strategin har som mål att stärka vår balansräkning och öka vår finansiella flexibilitet,” säger Peter Voser, ABB:s ekonomi- och finanschef.

ABB har meddelat att företaget ämnar minska nettoskulden med minst 1,5 miljarder USD detta år genom en kombination av kassaflödesgenererande resultat, försäljning av tillgångar och portföljjusteringar, inklusive avyttringen av affärsområdet Structured Finance, som beräknas ske under tredje kvartalet 2002.

Enligt affären sålde ABB kontor, industri- och lagerlokaler på sammanlagt 1,1 miljoner kvadratmeter i 35 kommuner. Fastigheterna är huvudsakligen lokaliserade i Västerås (475 000 kvadratmeter) och Ludvika (190 000 kvadratmeter).

ABB har tecknat långsiktiga hyresavtal med LRP och ska fortsätta att hyra 75 procent av lokalerna genom leasingavtal som löper på mellan 1,5 till 15 år. LRP är ett privatägt fastighetsbolag baserat i London.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 152 000 medarbetare runt om i världen.

Senast uppdaterad 2002-06-27
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 faf0d0aa87dadf5fc1256be50020e028