ABB investerar 1,6 miljarder USD i teknik

002-11-27 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, investerar ungefär 1,6 miljarder USD i forskning och orderrelaterad utveckling varje år. Tillkännagivandet kom när företaget gav ut ABB-koncernens teknikrapport, en sammanfattning av prestationerna hos forsknings- och utvecklingsgrupperna som arbetar i laboratorier världen runt.

Företagets teknikrapport lyfter fram kraft- och automationsteknik

”Forskning och utveckling är kärnan i alla teknikbaserade företag,” säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. ”Vi övervakar investeringarna noga och all framtida forskning knyts samman med vår affärsstrategi – att hjälpa industri- och energikunder bli mera konkurrenskraftiga samtidigt som de håller koll på miljön.”

Utgifterna för forskning och orderrelaterad utveckling var ungefär sju procent av totala intäkterna, trots svåra marknadsförhållanden. Ungefär 75 procent av affärerna baseras på produkter som utvecklats under de senaste fem åren. Andelen mjukvarurelaterade patentansökningar i förhållande till de totala prioritetsgrundande patentansökningarna ökade med 4 procent till 27 procent förra året.

ABB:s forskning och utveckling koncentreras på fyra nyckelområden: kraftteknik, automationsteknik, olje- och gasteknik, samt applikationer för konstruktions- och tillverkningsteknik. Industrial IT, ABB:s patenterade koncept för att länka produkter och tjänster till den information som behövs för att driva och underhålla dem, är den gemensamma nämnaren i koncernens alla teknikområden.

”ABB:s teknik är ryggraden i många industrier,” säger Markus Bayegan, ABB:s teknikchef. ”Våra teknikplattformar utformas för att möta kundernas behov av produkter och tjänster som snabbare levererar värde, med högre kvalitet och tillförlitlighet.”

Intressanta delar i rapporten är: en speciell mellanspänningstransformator utvecklad tillsammans med ett företag i Kanada; en snabb brytare som förbättrar säkerhet och kvalitet i kraftnät; högströmsbrytare; ny teknik för att tillverka vindrutor för bilar; trådlösa sensorer för industriell användning; mjukvara för robotiserade kantpressar; renare bränsleteknik; samt mikrosensorer som lokaliserar oljekällor genom att detektera minijordbävningar.

ABB:s innovationshistoria går mer än 100 år tillbaka i tiden och inkluderar många tekniska genombrott: världens första självkylande transformator; världens första snabblokomotiv med direktdrivningssystem; en av världens första industrirobotar; och även världens första syntetiska diamant. Koncernen erhöll förra året högsta utmärkelsen för trådlös teknik från Wall Street Journal Europe.

Gå till www.abb.com för att beställa en tryckt rapport eller för att läsa den på nätet.

Senast uppdaterad 2002-11-27
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 f7ee2ae64453520dc1256c7e003b75de