ABB tar en order för vattenkraft, värd 63 miljoner dollar, i Laos

Ett viktigt kraftprojekt kommer att förse avlägsna områden i Thailand och Laos med elektricitet

2005-06-02 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har tagit ett kontrakt värt 63 miljoner dollar för att bygga en 1100 MW vattenkraftanläggning i Laos som kommer att förse avlägsna regioner i Thailand och Laos med hållbar kraft.

Huvudentreprenören EDF (Électricité de France) har tre byggkontrakt och två kontrakt för elektromekanisk utrustning för vattenkraftprojektet Nam Theun 2 för totalt 1,2 miljarder dollar. ABB är en del i ett konsortium som leds av GE Energy för ett av de två kontrakten för elektromekanisk utrustning.

"Den här ordern understryker betydelsen för våra marknader i Asian Pacific, där det finns en ökande efterfrågan på ABB:s exklusiva teknologi när regionens infrastruktur för kraft utvecklas och expanderar", säger Peter Smits, chef för division Power Technologies. "Vi är stolta över att vara en del av ett utvecklingsprojekt som stöttats av Världsbanken och Asian Development Bank".

ABB:s del omfattar nyckelfärdig leverans av utrustning och system från ABB-enheter i Kanada, Sverige, Schweiz och Thailand och omfattar magnetiseringssystem för generatorer; ett 500 kV ställverk; en 115 kV ställverk; tretton 90 MVA enfas transformatorer; två 50 MVA trefas transformatorer; övervakning och kontrollsystem (SCADA); reläskyddssystem och telekommunikationssystem.

"Projektet är stort och kommer att generera produktion vid ABB i Ludvika och Västerås", säger Per Magnusson, chef för ABB-enheten Substation & SA. "Trots att vi ingår i ett konsortium har ABB delvis varit ledande i förhandlingarna. Vår styrka har varit vårt goda interna samarbete och att vi ställt upp i förhandlingarna, ofta med kort varsel, när kunden begärt det".

Projektet är avsett att förse Thailand med 5 600 GWh elektricitet per år och Électricité du Laos (EDL) med 300 GWh per år. Projektet har identifierats genom Världsbanken som ett nyckelprojekt för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Laos.

Projektet ägs av Nam Theun Power Company (NTPC) som kommer att bygga kraftanläggningen och driva den i 25 år, då den återgår till Laos regering.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare.


Media Relations
ABB Corporate Communications, Zürich
Ron Popper
Tel: +41 43 317 6496
Fax: +41 43 317 7958
ron.popper@ch.abb.com
Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-06-02
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 f5d1947ba07b0352c1257014003586c3