ABB tecknar bankkredit
på 1,5 miljarder USD

2002-12-18 – ABB har tecknat ett avtal om en bankkredit på
1,5 miljarder USD med en grupp om 20 banker som täcker
koncernens likviditetsbehov för 2003 och 2004.

Avtal med banker täcker likviditetsbehovet för de kommande två åren

Krediten säkras av en portfölj med tillgångar i ABB, inklusive divisionen Oil, Gas and Petrochemicals, vilken ska avyttras under 2003.

”Överenskommelsen skapar tillräcklig likviditet för 2003 och 2004 och ger oss förutsättning att implementera vårt program för att sänka kostnadsbasen, fokusera på våra kärnverksamheter och få bra betalt för de verksamheter som ska avyttras,” säger Peter Voser, ekonomi- och finanschef.

Avtalet är en kredit på 1,5 miljarder USD som löper över ett år med en förlängningsmöjlighet på ett år. Förlängningsavtalet ger ABB möjligheten att behålla upp till 750 MUSD av lånet i enlighet med avtalet, vilka ska betalas tillbaka under 2004.

De banker som arrangerar och handhar krediten är Barclays, Citigroup, Credit Suisse First Boston och Hypo Vereinsbank.

Den nya bankkrediten ersätter en existerande kredit som löpte ut den 17 december 2002.

Företaget håller en telefonkonferens för analytiker och investerare 10:00 Central European Time. Deltagare ska ringa +41 91 610 5611. Media har också möjlighet att lyssna på konferensen.

Inspelningen av konferensen finns tillgänglig under 72 timmar med start två timmar efter konferensen, ring +41 91 612 4330. PIN-koden är 337#.

Senast uppdaterad 2002-12-18
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 eeb6ab9e8dcfad7fc1256c9300218122