ABB avslutar återköp av aktier


2001-05-14 -- ABB har avslutat det återköpsprogram som inleddes 29 mars 2001. Enligt återköpsprogrammet och med hänsyn taget till ABB:s split 4:1 som ägde rum 7 maj 2001 har ABB köpt tillbaka 24 miljoner ABB Ltd-aktier, med ett nominellt värde av 2,50 CHF styck som ska annulleras.

Tjugofyra miljoner aktier motsvarande två procent av aktiekapitalet

ABB inledde återköpsprogrammet efter godkännande på bolagsstämman 20 mars 2001.

De 24 miljoner aktierna motsvarar cirka två procent av de totala aktiekapitalet. Återköps-programmet är en del i ABB:s åtagande att skapa mer värde för aktieägarna. Annulleringen av aktierna och minskningen av aktiekapitalet ska ske efter godkännande av aktieägarna på bolagsstämman 2002.

Aktieåterköpen skedde enbart på börsen i Schweiz (SWX Swiss Exchange). En separat orderbok upprättades speciellt för detta ändamål, med ABB som den enda köparen.

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 ed9692e2ab834f8ac1256a4c0021b8f9