ABB publicerar årsrapport för 2004

Som meddelats tidigare är resultatet reviderat som en följd av avtalet för asbestvillkoren.

2005-04-22 - ABB publicerade idag årsrapporten för 2004 och reviderade sitt tidigare meddelade helårsresultat och resultatet för fjärde kvartalet för att spegla påverkan i redovisning av det nyligen uppgjorde avtalet om villkoren avsedda att lösa asbestkraven för två dotterbolag i USA, Combustion Engineering (CE) och ABB Lummus Global.

Som meddelades den 21 mars i år kräver avtalsvillkoren att ABB skjuter till en ytterligare summa av ungefär 232 miljoner dollar för att betala aktuella och framtida asbestmålsägare i CE och ABB Lummus Global. Enligt U.S Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) krävs att ABB redovisar den här händelsen i sitt helårsresultat för 2004 och för fjärde kvartalet.

Till följd av detta och inkluderande några andra relaterade justeringar, rapporterar ABB nu en nettoförlust för helåret 2004 på 35 miljoner dollar, jämfört med en nettoinkomst på 201 miljoner dollar, rapporterat den 17 februari 2005. För fjärde kvartalet 2004 rapporterar ABB nu en nettoförlust på 223 miljoner dollar jämfört med en nettoinkomst på 13 miljoner dollar som rapporterats tidigare.

Ytterligare avsättning var rapporterad i resultaträkningen på raden "Förlust från avvecklade verksamheter, netto före skatt". I balansräkningen var ytterligare avsättning rapporterad på raden "Upplupna kostnader och övrigt". Ändringen har ingen inverkan på några andra poster i resultaträkningen eller balansräkningen och påverkar inte nettoskulden. Det totala kassaflödet från verksamheterna var inte heller påverkat av ytterligare avsättning.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Media Relations
ABB Corporate Communications, Zurich
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-05-31
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 ec66ec3874be765fc1256feb0021d2be