Power Systems inleder MBL-förhandlingar om övertalighet


2001-10-02 -- ABB-enheten Power Systems har i dag underrättat medarbetarna om att det finns en övertalighet på 96 personer. Fackföreningarna kommer under dagen att underrättas och de lokala MBL-förhandlingarna påbörjas även under dagen.

Bakgrunden till övertaligheten är försämrad lönsamhet samt att ett antal projekt inte har blivit av. För att säkerställa den framtida verksamheten bedömer ledningen att det behövs en resurs- och kompetensanpassning av organisationen.

Arbetet med att finna lösningar för de övertaliga medarbetarna har påbörjats. Det finns stora förhoppningar om att några av personerna kan fortsätta jobba inom andra delar av ABB.

Övertaligheten är fördelad på både arbetar- och tjänstemannasidan. Power Systems har idag 685 medarbetare i Ludvika och Västerås.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 e7a63933f87d9e4ec1256ad90027fec1