ABB ny driftentreprenör för Östra sjukhuset och Rehnströmska sjukhuset i Göteborg

2002-05-31 -- Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning, har slutfört upphandlingen av fastighetsdriften för Östra sjukhuset och Rehnströmska sjukhuset i Göteborg. Den nya entreprenören är ABB Building Systems AB. Entreprenaden gäller en lokalyta om cirka 170 000 m2. Avtalet träder i kraft 1 september 2002 och sträcker sig 3 år framåt, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

ABB:s uppdrag blir att ansvara för all inre teknisk fastighetsdrift som innehåller en bred sektor av olika teknikområden. Genom upphandlingen beräknas kostnaderna bli cirka 12 miljoner lägre under den 3-åriga avtalsperioden jämfört med att sköta verksamheten i egen regi. För samtlig berörd personal finns möjlighet att gå över till den nya entreprenören, ABB Building Systems.

"För Västfastigheters del är målet med konkurrensutsättning att reducera kostnaderna i fastighetsdriften med minst bibehållen kvalité. Högt ställda kvalitetskrav har tillsammans med ett konkurrenskraftigt pris varit av avgörande betydelse i anbudsvärderingen", framhåller Kjell Eriksson, Västfastigheters fastighetschef.

"Uppdraget passar väl samman med den erfarenhet ABB Building Systems har av drift och underhåll av avancerade fastighetstekniska system, och det kunnande som vi under flera år byggt upp beträffande sjukhusens unika miljöer", säger Anders Tollsten, vd för ABB Building Systems.

Upphandlingen har skett enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), varvid selektiv upphandling tillämpats och utvärdering skett med hjälp av extern konsult. Förutom ABB Building Systems AB har ytterligare fem företag varit med vid den slutliga utvärderingen av entreprenaden.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100 länder.


Senast uppdaterad 2002-06-04
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 e74a227af89777cac1256bce002d0249