ABB:s aktieägare godkänner aktiedelning


2001-03-20 -- Aktieägarna i ABB Ltd godkände idag en delning av aktien i fyra för att förbättra likviditeten och underlätta handeln i företagets aktier.

Aktiedelningen godkändes på företagets andra bolagsstämma som genomfördes samtidigt i Zürich, Schweiz och i Västerås och länkades samman via satellit-TV. Aktieägarna godkände också ett återköp av sex miljoner ABB Ltd-aktier för annullering, motsvarande ungefär två procent av företagets totala aktiekapital.

Aktieägarna godkände en utdelning på 3 CHF per registrerad aktie, samma som förra året. Utdelningen är betalbar från 26 mars 2001.

Mötet hölls på tyska i Zürich och översattes till svenska för aktieägare i Västerås och till engelska för direktsändningen över Internet. Sammanlagt var ungefär 3 100 aktieägare närvarande på båda platserna, representerande ungefär 48 procent av det totala röstberättigande aktiekapitalet.

Till styrelsen omvaldes Percy Barnevik, Gerhard Cromme, Jürgen Dormann, Martin Ebner, Robert Jeker, Agostino Rocca, Edwin Somm och Jakob Wallenberg. Till ny styrelseledamot valdes Jörgen Centerman, ABB:s vd och koncernchef. Styrelsen avser välja om Percy Barnevik till ordförande och Robert Jeker till vice ordförande.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 e48359e636deff45c1256a150061978b