ABB ny driftentreprenör för Karolinska sjukhuset

2002-04-16 -- Locum har i dag slutfört upphandlingen av fastighetsdrift för Karolinska sjukhuset. Den nya entreprenören är ABB Building Systems AB. Entreprenaden gäller en lokalyta om 367.000 m2 BTA och består av två delar. Avtalet för byggnader träder ikraft den 1 juni och sträcker sig fram till och med den 31 maj år 2007. Den del som omfattar infrastruktur träder i kraft den 1 juni 2003 och sträcker sig fram till och med den 31 maj år 2008.

"Upphandlingar i konkurrens är ett instrument för att uppnå kvalitet, effektivitet och rätt pris på den service som hyresgästerna efterfrågar och fastigheterna kräver. Högt ställda kvalitetskrav och pris har varit av avgörande betydelse i anbudsvärderingen. Detta förstärks ytterligare av att entreprenören får en extra bonus om andelen nöjda hyresgäster visar en positiv utveckling över tiden," säger Locums VD, Ingemar Ziegler, i en kommentar till affären.

"Entreprenadavtalet innebär ett starkt incitament för energisparåtgärder. För perioden 1998-2001 medförde incitamentet att energianvändningen för uppvärmning minskade med ca 15 %," framhåller Ingemar Ziegler.

"Drift och underhåll av avancerade fastighetstekniska system är en växande verksamhet för ABB. I denna affär kombinerar vi vår långa erfarenhet av liknande åtaganden inom industrin med specifik kunskap om kraven på säkra processer inom sjukvården," säger Sten Jakobsson, vd för ABB Building Systems.

Totalt är nu fastighetsdriften för 2/3 av Stockholms läns landstings strategiska fastighetsbestånd upphandlad i konkurrens på den öppna marknaden. De totala kostnaderna för drift och skötsel av de strategiska fastigheterna har sänkts med ca 30 % sedan konkurrensupphandlingarna inleddes. För Karolinska sjukhuset innebär upphandlingen en kostnadssänkning med ca 40 %.

Locum har annonserat entreprenaden i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Anbuds Journalen och Official Journal of the European Communities. Upphandlingen har skett enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), varvid öppen upphandling tillämpats och utvärdering skett med hjälp av extern konsult. Förutom ABB Building Systems AB har ytterligare fyra företag varit med vid den slutliga utvärderingen av entreprenaden.

Senast uppdaterad 2002-04-16
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 e13be82dc5dd3d1ac1256b9d00467414