ABB får beställning värd 70 MUSD på oljeledning i Algeriet


2001-06-18 ABB har fått en beställning värd 70 MUSD på att uppgradera en oljeledning i Algeriet.

Uppgraderar oljeledning för statsägda företaget Sonatrach

Oljeledningen ägs och drivs av det statligt ägda olje- och gasföretaget Sonatrach. ABB:s uppgradering kommer att öka oljeledningens kapacitet från 17 till 23 miljoner fat om året. Den 290 kilometer långa oljeledningen kopplar samman oljefältet Hassi Berkine med distributionsterminalen i Haoudh El Hamra, beläget i Berkinedalen, 1000 kilometer sydost om Alger.

”Vi är stolta över att arbeta tillsammans med Sonatrach för att förbättra oljeledningens kapacitet och effektivitet,” säger Gorm Gundersen, vice vd i ABB och ansvarig för divisionen olja, gas och petrokemi. ”Det pågående samarbetet är en indikation på att vi inom ABB rör oss i rätt riktning genom att sammanföra nya tekniker med lokal expertis för att göra våra kunder mer konkurrenskraftiga”.

Projektet ska enligt planerna slutföras inom mindre än två år. Enligt avtalet är ABB ansvarigt för konstruktionen, anskaffningen och tillverkningen av ett oljelager och en distributionsterminal i Hassi Berkine samt en pumpstation i Nezla.

En intressant fotnot till ABB:s globala verksamhet är att projektet konstrueras och leds från kontor i Milano, Italien. Byggandet kommer utföras av Sarpi, ett samriskföretag mellan ABB och Sontach, verksamt i Algeriet. Samriskföretaget ägs till 50 procent var av de deltagande företagen.

ABB har nyligen offentliggjort en beställning på ett djuphavsprojekt utanför Nigerias kust värt 180 MUSD.

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 e02e6aa4bfca8175c1256a70002883dc