ABB får beställning på att bygga kraftöverföring i Brasilien, värd 300 MUSD


2001-06-13 – ABB har fått en beställning värd cirka 300 MUSD (cirka 3,3 miljarder SEK) på att konstruera och bygga två kraftöverföringssystem för högspänning, med en sammanlagd längd på nära 130 mil. Projektet syftar till att tillgodo se försörjningen av det stadigt ökande energibehovet i Brasilien.

ABB bygger 130 mil lång kraftöverföring

Ordern härrör från ett koncession utfärdad av Brasiliens nationella elenergibyrå (Federal National Electric Energy Agency, ANEEL) vilken ger ett konsortium bestående av Schahin/Alusa rätten att bygga, äga och driva två kraftledningar i norra och nordöstra Brasilien. Syftet är att öka kraftöverföringskapaciteten i det nationella kraftnätet.

”Uppgraderingen och utbyggnaden av kraftnätet bidrar till att avsevärt förbättra tillförlitligheten i Brasiliens kraftnät," säger Richard Siudek, vice vd och ansvarig för ABB:s divisionm Energi. ”Vi ska använda vår erfarenhet av kraftsystem i Brasilien för att snabbt genomföra detta viktiga projekt."

ABB ska konstruera, anskaffa och tillverka alla komponenter för kraftöverföringen inklusive sex 500 kilovolts transformatorstationer samt utrustning för reaktiv effektkompensering. En stor del av utrustningen ska tillverkas i ABB:s fabriker i São Paulo och Minas Gerais.

En del av beställningen har gått till ABB i Västerås.

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 de25ed358bdf1617c1256a6a00229210