ABB certifierar mer än 35 000 produkter enligt standarden Industrial IT

2003-01-31 – ABB, kraft- och automationsföretaget, meddelar idag att företaget har nått målet för 2002 att certifiera alla relevanta produkter – fler än 35 000 – enligt dess standard Industrial IT.

Företaget uppnår målet att skapa kompatibla produktbyggstenar

Industrial IT är företagets patenterade koncept för att länka samman produkter och tjänster med den information som behövs för att installera, handha och underhålla dem. ABB har uppnått basnivån när det gäller Industrial IT certifikat för alla sina produktområden, däribland instrument-
ering, motorer, drivutrustning, robotar, transformatorer, ställverk och lågspänningsprodukter.

”ABB:s informationsramverk utvecklar vår produktportfölj till ett system av integrerade byggnadsblock,” säger Markus Bayegan, ABB:s forsknings-
chef. ”Genom att länka samman kraft- och automationsprodukter samt service på det här sättet kan vi kraftigt öka våra kunders konkurrenskraft och snabba på spridningen av integrerade produkter och service-
lösningar.”

ABB:s Industrial IT är ett informationsramverk baserat på öppna industristandards. Den länkar samman ABB:s automations- och kraftprodukter så att de är lättare att konfigurera, installera, handha och underhålla i realtid. Företaget har levererat omkring 600 automations-
system, vilka använder den nya produktinformationsstandarden, och levererar omkring 40 nya system per månad. Ledande Industrial IT kunder inkluderar The Dow Chemical Company, Visy Industries, Bechtel National och ExxonMobil.

Enhetliga elektronikverktyg i alla Industrial IT certifierade produkter innebär att de är lättare att dokumentera, konfigurera och koppla samman än tidigare generationer av produkter. Verktygen är paketerade i ett patenterat mjukvaruskal kallat Aspect Object. När mjukvaran är kopierad och integrerad i en kunds kraft- eller automationssystem används en virtuell kopia av den riktiga produkten. Kopiorna är grupperade i hierarkisk ordning och gör det möjlig för operatören av ett elektriskt nätverk, en kraft-
anläggning eller fabrik att ta fram produktinstruktioner, ritningar, underhållsprotokoll och annan driftinformation med hjälp av ett enkelt musklick.

ABB testar och certifierar teknologier för Industrial IT i fyra steg, vilka sträcker sig från presentation av basproduktinformation i gemensamma elektroniska format till aspektdata som kan utbytas mellan komponenterna för att optimera systemet de verkar i.

För mer information, se vår globala webb www.abb.com och frågor och svar kring Industrial IT.

Senast uppdaterad 2003-02-05
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 d9e2621fd1f2f2a4c1256cbf003c7a43