ABB ska förvärva franska Entrelec


2001-04-09 -- ABB har lagt ett bud på att förvärva det franska företaget Entrelec, en leverantör av produkter för industriautomation och -styrning. Förvärvet har som mål att utöka ABB:s produkterbjudande och stärka företagets position på viktiga marknader i Europa och Amerika.

Affär värd 310 MEUR (cirka 2,8 miljarder SEK) breddar produkterbjudandet och utökar närvaron på viktiga marknader

”Detta förvärv är strategiskt mycket effektivt för båda företagen och kommer att öppna betydande tillväxtmöjligheter, skapa ett bredare produkterbjudande och stärka närvaron på några viktiga marknader,” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman.

Enligt kontraktet ska ABB lämna ett publikt kontant erbjudande för samtliga 4,9 miljoner utestående aktier i Entrelec, som är noterat på börsen i Frankrike (andra ”marché”). ABB erbjuder 63 EUR per aktie, motsvarande en premie på 22,5 procent jämfört med stängningskursen för aktien den 5 april, som var 51,45 EUR.

Värdet på erbjudandet vid full konvertering är ungefär 310 miljoner EUR (cirka 2,8 miljarder kronor).

Entrelec levererar produkter för industriautomation och styrning, inklusive anslutningsapparater för el, tidsreläer, apparater för signaler och säkerhet samt eltillbehör för bostadsmarknaden.

Jouko Karvinen, vice vd i ABB och ansvarig för division Automationsprodukter, säger att ”Entrelecs teknik, produktutbud och kanaler till marknaden kompletterar oss extremt bra, med mycket liten överlappning. Vi ska nu föra samman två väldigt starka produktlinjer och två globala kundnät vilket vi tror ska ge tillväxt liksom betydande skalfördelar inom, till exempel, FoU, marknadsföring, försäljning och logistik.”

Karvinen säger att grossister inom exempelvis lågspänningsprodukter kräver en komplett uppsättning produkter från leverantörer. Genom att integrera Entrelecs produktlinje kan ABB erbjuda ett ännu bredare utbud av lågspänningsprodukter och affärslösningar.

Entrelec verkar i 17 länder och har ungefär 2 000 medarbetare, med stark närvaro i Frankrike, USA och Tyskland. Företaget har produktionsanläggningar i Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Polen, USA och Mexiko.

Villkoret för förslaget har godkänts av Entrelecs styrelse, som enhälligt rekommenderade erbjudandet som skäligt och i Entrelecs aktieägares bästa intresse. Enligt ABB är affären inte föremål för finansiering. BNP Paribas ska agera som förmedlare av ABB:s erbjudande.

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. Aktien handlas på börserna i New York, London, Zürich, Stockholm och Frankfurt.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 d96c31a9643d5c09c1256a29002dcabc