ABB konsoliderar globala transformatorverksamheten

 • ABB anpassar sin verksamhet efter överkapacitet och högre kostnader för att höja lönsamheten för den viktiga verksamheten
 • 240 miljoner dollar, i ett fyraårsprogram, inkluderar omkring 120 miljoner dollar i kostnader för 2005
 • Ungefär 1300 jobb är berörda
 • Företaget korrigerar marginalmål för division Power Technologies och koncernen
 • Koncernens nettovinst för kvartal 2 förväntas bli betydligt lägre än för kvartal 1

2005-06-30 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man konsoliderar sin globala transformatorverksamhet i syfte att anpassa sig till överkapacitet, stigande råmaterialkostnader och regionala förändringar i efterfrågan.

Konsolideringsprogrammet, som syftar till att påtagligt förbättra lönsamheten för transformatorverksamheten, förväntas pågå till slutet av 2008 och kosta ungefär 240 miljoner dollar. Cirka 120 miljoner dollar kommer att tas som en kostnad som belastar resultatet från kvarvarande verksamheter under 2005, det mesta under andra kvartalet 2005.

ABB säger att fokus ligger på ökad produktivitet och effektivitet i verksamheten. Man förväntas stänga ett mindre antal anläggningar i högkostnadsländer, med en minskning av ungefär 1 300 jobb eller cirka tio procent av transformatorverksamhetens globala arbetsstyrka på totalt 13 500 medarbetare.

Företaget befinner sig i diskussioner eller kommer inom kort att börja förhandlingar med representanter för medarbetarna för att säkerställa att programmet genomförs på ett socialt ansvarsfullt sätt. Verksamheten består idag av 57 anläggningar i 28 länder.

ABB är den världsledande tillverkaren av transformatorer som används i transformatorstationer, kraftanläggningar, ellok såväl som i system för att hantera elnät och andra applikationer. Verksamheten hade under 2004 rörelseintäkter på ungefär 2,5 miljarder dollar, vilket motsvarar 26 procent av division Power Technologies totala intäkter.

ABB förväntas öka EBIT-marginalen (vinst före finansiella poster och skatt som procent av intäkterna) inom transformatorverksamheten från mindre än fyra procent år 2004 till mer än åtta procent år 2009.

"Överkapaciteten har varit det största problemet inom transformatorindustrin under de senaste åren, huvudsakligen som ett resultat av avregleringen inom kraftsektorn", säger Fred Kindle, VD och koncernchef för ABB. "Situationen har emellertid blivit värre på grund av den exceptionella ökningen av råmaterialpriserna som vi har sett sedan 2004. Till följd av detta måste vi nu vidta ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten för den här viktiga verksamheten och att stärka vår ledande marknadsposition".

Som ett resultat av de betydligt ökade kostnaderna för 2005 och högre råmaterialkostnader uppger ABB ett reviderat EBIT-marginalmål för 2005 för division Power Technologies mellan 6,8 - 7,3 procent. Som en konsekvens sänker företaget också koncernens EBIT-marginalmål till mellan 6,6 - 7,1 procent från 7,7 procent.

I rapporten för första kvartalet, i april 2005, frångick ABB 2005 års EBIT-marginalmål på 10 procent för division Power Technologies, som först sattes i slutet av 2002. Man hänvisade till snabbt ökande råmaterialkostnader, huvudsakligen inom transformatorverksamheten, samt andra utmaningar för verksamheten som gjorde det orealistiskt att nå målet.

Konsolideringsprogrammet som meddelas idag har ingen påverkan på 2005 års EBIT-marginalmål för division Automation Technologies, vilket kommer att förbli oförändrat på 10,7 procent. Utvecklingen går enligt plan mot de kommunicerade målen för minskning av de koncerngemensamma kostnaderna och förbättringar inom icke-kärnverksamheter.

Koncernens nettovinst för kvartal 2 kommer att bli betydligt lägre än för kvartal 1, 2005. Förutom påverkan av de ovan beskrivna kostnaderna, är negativa effekter på nettovinsten förväntade från den bokföringsmässiga marknadsvärderingen av aktier reserverade för asbestfonden, några förluster i avvecklade verksamheter och icke-asbestrelaterade kostnader för rättsliga processer.

I Sverige är det endast den redan annonserade försäljningen av Assists maskinverkstad i Ludvika som berörs av de aviserade planerna för konsolidering.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare.


Important notice about forward-looking information
This press release includes forward-looking information and statements including statements concerning the outlook and revenue and margin targets for our businesses and statements. These statements are based on current expectations, estimates and projections about the factors that may affect our future performance, including global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for ABB Ltd and ABB Ltd's lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as "expects," "believes," "estimates," "targets" or similar expressions. However, there are many risks and uncertainties, many of which are beyond our control, that could cause our actual results to differ materially from the forward-looking information and statements made in this press release. The important factors that could cause such differences include, among others, ABB's ability to dispose of certain of our non-core businesses on terms and conditions acceptable to it, ABB's ability to further reduce its indebtedness, the terms and conditions on which asbestos claims can be resolved, the amount of revenues we are able to generate from backlog and orders received, trends in raw materials prices, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are major markets for ABB's businesses, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations and costs associated with compliance activities, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in ABB's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its Annual Reports on Form 20-F. Although ABB Ltd believes that its targets and the expectations reflected in any such forward-looking statements are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those targets and expectations will be achieved. * * *

Mer information
ABB kommer idag kl 10.00 att hålla en telefonkonferens för journalister. Ring 08-5069 2105. Linjen kommer att vara öppen 15 minuter innan konferensens början. Inspelningen av konferensen finns tillgänglig från och med en timme efter det att telefonkonferensen slutat och är tillgänglig 72 timmar. Inspelningsnummer +41 91 612 4330. Koden är 036 och sedan #-knappen.

En telefonkonferens för analytiker och investerare börjar kl 15.00. Ring +41 91 610 5600. Deltagare anmodas att ringa tio minuter innan telefonkonferensens början. Inspelningen av konferensen finns tillgänglig från och med en timme efter telefonkonferensens slut och är tillgänglig under 96 timmar. Inspelningsnummer +41 91 612 4330. Koden är 015 och sedan #-knappen. Den presentation som används under telefonkonferensen finns tillgänglig på ABB:s webbsida kort innan telefonkonferensen börjar.

Media Relations
ABB Corporate Communications, Zürich
Wolfram Eberhardt, Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-06-30
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 d6b78aa47ec3983dc125703000210565