•   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Kärndivisionerna redovisar starka resultat

  • Högre beställningsingång, EBIT och kassaflöde under fjärde kvartalet
  • Kärndivisionerna överträffar sina mål för EBIT-marginal 2003
  • Nedskrivningar i avvecklad verksamhet gav nettoförlust för 4 kv och helåret
  Helårsresultat 2003 samt finansiell information (pdf)  2004-02-19 - ABB:s kärndivisioner, Power Technologies och Automation Technologies, förbättrade sina resultat under fjärde kvartalet och helåret 2003 och redovisade betydligt högre resultat före räntenetto och skatter (EBIT) samt kassaflöde.

  Icke-kassaflödespåverkande förluster från avvecklad verksamhet - främst från utvinningsverksamheten inom olja och gas samt den aviserade försäljningen av återförsäkringsverksamheten - var främsta orsaken till en nettoförlust på 387 MUSD för fjärde kvartalet. Nettoförlusten för helåret var 767 MUSD.

  "Kärndivisionerna uppvisade ännu ett starkt resultat på ett stort antal marknader" säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. "De nära fördubblade EBIT under kvartalet allteftersom kostnadsbesparingarna fortsatte att ge effekt, och de lyfte kassaflödet från rörelsen med mer än en tredjedel. För helåret bidrog kärndivisionerna med nära 1,5 miljarder USD i kassaflöde. Det är starka prestationer."

  Beställningsingången i kärndivisionerna steg betydligt under fjärde kvartalet, inte minst tack vare tvåsiffrig ökning i Asien, även före positiva valutakurseffekter på mer än 10 procentenheter. Justerat för valutakurseffekter var kärndivisionernas intäkter oförändrade.

  "Vår förstärka kapitalstruktur ger oss den plattform vi behöver för att fullfölja strategin lönsam tillväxt med ökad kostnadseffektivitet", säger Dormann. "Ytterligare verksamhetsförbättringar och slutförandet av planerade avyttringar är våra prioriteringar även under 2004."

  Ytterligare information
  Pressmeddelandet och en OH-presentation för resultatet under fjärde kvartalet och helåret 2003 finns tillgängliga från och med 19 februari 2004 på ABB Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

  ABB håller presskonferens vilken direktsänds via Internet (Webcast) i dag med start kl 09.30. Journalister är välkomna att registrera sig för konferensen på ABB:s webbplats www.abb.com

  En telefonkonferens och direktsändning via Internet (Webcast) för analytiker är planerad med start kl 12.30. För att delta, slå +41 91 610 56 00. Deltagare ombedes ringa tio minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen kommer att finnas tillgänglig under 96 timmar med start en timme efter konferensens slut.
  Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 097 #

  Sändningen via Internet (Webcast) kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats www.abb.com/investorrelations i tre månader och kommer att arkiveras cirka två timmar efter konferensens slut.

  ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 115 000 medarbetare runt om i världen.

  Senast uppdaterad 2004-02-19
  seabb364 d5d11280191ad8c2c1256e3f00245e92