ABB får beställning, värd 180 MUSD, till djuphavsprojekt utanför Nigerias kust


2001-03-22 -- ABB har fått en beställning på ett djuphavsproduktionssystem för utvecklingsprojektet Bonga som genomförs 120 kilometer utanför Nigeria i västra Afrika.

Del av Shells utvecklingsprojekt Bonga på 1,4 miljarder USD

ABB fick kontraktet från Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo), som driver fältet på uppdrag av licensinnehavaren Nigerian National Petroleum Company (NNPC). Utrustningen ska installeras på djup ned till 1 200 meter.

Enligt kontraktet är ABB ansvarig för konstruktion, inköp och byggnation av all undervattensutrustning som krävs för utvecklingen av Bongafältet, inklusive system för produktionsledning och gasupptagningsutrustning. ABB ska, som en del i kontraktet, leverera 29 konventionella undervattensjulgranar med tillhörande hårdvara för oljeproduktion från källan och återinsprutning av vatten tillbaka i källan. Den första leveransen av undervattensutrustning ska ske om 15 månader. Leveranserna ska fortsätta till mitten av 2009. ABB bygger också en ny driftcentral värd 2 MUSD i frihamnen Onne i Nigeria som en del av projektet.

Arbetet omfattar projektledning, konstruktion samt leverans av rör, julgranar, brunnshuvuden, styrutrustning, sammankopplingssystem, griputrusning, integrationstester och installationssupport.

"Detta är ännu ett viktigt steg för att upprätthålla ABB:s ledande ställning i västra Afrika och visar tydligt vårt åtagande och vår förpliktelse i området," säger Gorm Gundersen, vice vd och ansvarig för ABB:s division Olja, gas och petrokemi. "Projektet innebär en enorm möjlighet att visa en del av våra mest innovativa och robusta tekniska lösningar. I takt med att olje- och gasbolagen går ned på allt djupare vatten där det råder svårbemästrade förhållanden behövs teknik och system som är robusta och tillförlitliga och som kan motstå högt tryck och höga temperaturer. ABB har en unik position för att svara upp mot dessa behov."

Undervattensproduktionssystemet i Bonga ska sammanlänkas med en flytande produktionsanläggning på 300 000 dödviktston. Anläggningen används för lagring och avlastning och förtöjs i närheten.


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 d3b3fdee2c63bfe1c1256a160047dbe4