Bärbart och trådlöst i massa- och pappersindustrin

2002-05-28 -- Tekniken för trådlös styrning vinner mark inom traditionell svensk basindustri, den ger flexibilitet och möjlighet till mobila lösningar med ständig tillgång till information från tillverkningsprocessen.

ABB och Billerud samarbetar om nya mobila arbetsverktyg inom massa- och pappersindustrin.


"Trådlös kommunikation är mycket lovande och spännande. Både våra kunder och vi ser fram mot resultaten och framtida användningsområden inom svensk basindustri”, säger Harry Frank, forskningschef, ABB i Sverige.

Tillsammans med Gruvön har ABB arbetat i ett projekt kallat ”mobile operator”. I början av året togs en pilotinstallation i drift vid Billeruds fabrik på Gruvöns Bruk, Grums. Med en handburen dator med trådlös koppling till styrsystemet kan drifts- och underhållspersonal röra sig fritt i fabriken och samtidigt övervaka och styra dess totala funktion. Via hörlurar med bullerdämpning meddelas larm eller nyckelvärden som röstmeddelanden. Lösning är baserad på Industrial IT, ABB:s heltäckande IT lösning för industriell automation.

"Det är mycket stimulerande att arbeta med ny teknik tillsammans med kunden på detta sätt. Att kunden är med tidigt i projektet garanterar att vi gör rätt saker och att vi löser kundens problem”, säger Pierre Öberg, projektledare på ABB.

I dagens pappersbruk finns all övervakning och kontrollutrustning i centrala kontrollrum eller vid ett begränsat antal styrpulpeter vid maskinerna. Samtidigt har drifts- och underhållspersonal ett stort behov av att finnas på plats nära processen för att utföra underhåll och korrigera fel.

”Den första stora fördelen vi ser med systemet är vid uppstart av exempelvis vårt blekeri. Ett ytterligare mål är att göra operatören mindre bunden till manöverrummet, vilket underlättas när operatören hela tiden har larmlistan med sig och möjligheten att åtgärda akuta händelser”, säger Fredrik Larsson, linjechef Gruvöns Bruk. ”Samtidigt som detta projekt rullar vidare försöker vi hitta nya områden där produkten kan användas. Ett förslag som kommit upp är att man kan använda systemet när man gör finjusteringar av inställningarna på pappersmaskinerna, eftersom du då direkt kan få profilsvar i din bärbara dator”.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Billerud (www.billerud.com) är inom segmenten kraftpapper och säckpapper en ledande producent i Europa. Även inom wellråvaror och massa är företaget en etablerad aktör, främst på den europeiska marknaden.

Senast uppdaterad 2002-05-28
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 ccd8cd2608f0021bc1256bc7002951d7