ABB tar order värd 43 MUSD för att säkerställa kraftförsörjningen i Mexiko

2004-02-24 – Svensk FACTS-teknologi används alltmer för att förebygga elavbrott

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man tagit en order värd 43 MUSD för att installera ett flexibelt kraftöverföringssystem för växelström (FACTS - Flexible AC Transmission System) i Mexico.

Leveransen till Comisión Federal de Electricidad (CFE), det statliga kraftbolaget i Mexico, kommer att förbättra effektiviteten på transmissionssystemet och öka driftsäkerheten runt Mexico City och de norra delarna av landet.

"Vår FACTS-teknologi är starkt efterfrågad av kraftbolag som försöker stabilisera kraftnäten och förebygga avbrott i elförsörjningen", säger Peter Smits, chef för divisionen Power Technologies. "FACTS stabiliserar spänningen och ökar överföringskapaciteten i befintliga transmissionsnät".

Projektet är ett nyckelfärdigt koncept som installeras på tre olika platser i Mexico och beräknas vara avslutat inom 17 månader.

Leveransen innehåller Statisk Var-Kompensering (SVC), en del av FACTS produktportfölj, som förhindrar överbelastningar på nätet. ABB har under de senaste tio åren levererat tolv stycken SVC-anläggningar till CFE. ABB är världsledande på den växande FACTS-marknaden.

Projektet kommer att drivas från Västerås, som är centrum för FACTS-teknologin inom ABB. Enheten FACTS är en del av Power Systems och har cirka 140 medarbetare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 115 000 medarbetare.

Bakgrundsinformation om FACTS

FACTS är ett gemensamt namn för en grupp teknologier som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten hos kraftöverföringssystem. Dessa teknologier möjliggör för nätägare att öka kapaciteten i redan existerande transmissionssystem, medan man bibehåller eller ökar marginalerna som är nödvändiga för stabilitet i elkraftsystemet.

Genom att använda FACTS kan mer kraft nå konsumenterna på ett miljövänligt sätt och till en lägre investeringskostnad jämfört med mer tidsödande alternativ som nya överföringslinjer eller kraftverk.

Med FACTS-teknologin blir svagheten i spänning och stabilitet avhjälpt och man får ett mer effektivt kraftöverföringssystem.

Senast uppdaterad 2004-02-25
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 cbfb4cd728f66d71c1256e45002f9b26