ABB optimerar kraftleveranser i Italien

2002-04-29 – ABB har fått en beställning på att leverera två fasvridningstransformatorer till TERNA som ansvar för krafttransmission och ingår i ENEL-gruppen i Italien. De skall ingå som en integrerad del i det befintliga kraftsystemet för att styra effekt och energiflöden. Ordern är värd mer än EUR 18 000 000.

Stor order på fasvridningstransformatorer

Transformatorerna skall i första hand användas till att optimera kraftöverföringen från Frankrike till Italien, som måste importera elkraft för att täcka landets energibehov. Ett ojämnt utnyttjande av kraftledningar i det europeiska elnätet har fram tills nu inneburit att överföringskapaciteten inte kunnat utnyttjas fullt ut. Med fasvridningstransformatorerna ökar överföringsförmågan i de befintliga kraftledningarna och möjliggör därmed stora kostnadsbesparingar. ABB kommer att ansvara för hela kedjan från utveckling och tillverkning av transformatorerna till montage i det befintliga nätet.

”Det här är ett bra exempel på hur flaskhalsar vid kraftöverföring kan avhjälpas genom att integrera avancerade kapacitetshöjande produkter i ett befintligt system, ” säger Peter Smits, som ingår i ABBs Group Executive Committee och är chef för divisionen Power Technology Products. ”Med vår lösning får kunden hjälp med ökad flexibilitet och kapacitet i denna viktiga överföringskorridor.”

Fasvridningstransformatorer används till att styra kraftflödena inom kraftnät och fördela lasten mellan parallellkopplade transmissionsvägar så överbelastning kan undvikas. De två fasvridningstransformatorerna, nu i order, är bland de största i sitt slag som ABB någonsin har levererat. De kommer vardera att ha en kapacitet på 1 630 MVA vid 400 kV. Varje transformator väger cirka 780 ton. ABB har erfarenhet av fasvridningstransformatorer sedan 1960-talet. Fabriken i Bad Honnef i Tyskland är ABB:s kompetenscentrum (Centre of Excellence) när det gäller konstruktion och tillverkning av den här speciella typen av transformatorer.

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Företagets lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har ungefär 152.000 anställda i fler än 100 länder.


Senast uppdaterad 2002-04-29
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 c845707d9833be47c1256baa00301417