ABB ökar säkerheten i kinesiska gruvor

2002-05-08 -- ABB har fått beställning på komplett elutrustning och bromssystem för två nya produktionsspel tillö kolgruvan Tangkou samt bromssystem för gruvspel till gruvan i Lian Bao Shi. Båda gruvorna ligger i Shangdongprovinsen och det sammanlagda ordervärdet är cirka 40 MSEK.

Levererar system för drift- och kontroll av gruvspel

Tangkou-gruvan ingår i den stora gruvägargruppen Zibo Mining Group och Lian Bao Shi ingår i Feicheng Coal Mine Industry Bureau. Zibo har tidigare köpt både elutrustning och bromssystem för Tangkous systergruva Daizhuang och har goda erfarenheter av ABB-utrustningens driftsäkerhet och tillförlitlighet. Lian Bao Shi Coal Mine har aldrig tidigare köpt gruvspelsutrustning utanför Kina.

”Våra säkerhetsfrämjande funktioner kombinerat med högsta driftstillgänglighet har gjort att ABB efterfrågas allt mer i Kina och vi satsar på att möta kraven från den växande marknaden,” säger Stefan Stockhaus, divisionschef för ABB Process Industries. ”Vi utarbetar lösningar och produktpaket i Sverige baserade på ABB:s nya koncept Industrial IT, samtidigt som vi stärker vi den lokala kompetensen i Kina.”

I Kina finns sedan 1996 ett statligt program för nedläggning av olycksdrabbade gruvor. Idag har omkring 58 000 gruvor lagts ner och ytterligare cirka 21 000 ska certifieras eller läggas ned. I takt med nedläggningarna har den för Kina viktiga kolutvinning minskat från 1,4 miljarder ton till strax under 1 miljard ton per år. Eftersom kol svarar för cirka 75% av energiproduktionen innebär produktionsminskningen att landets behov inte kan mötas. Därför arbetar de 100 största statsägda gruvbolagen med att effektivisera verksamheten och öka produktiviteten.

ABB har sedan 1965 levererat kompletta gruvspel för olika typer av gruvor i Kina. Under de senaste åren har importen av separata elutrustningar och bromssystem ökat. Den mekaniska utrustningen levereras då av en lokal gruvspelsleverantör.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Senast uppdaterad 2002-05-08
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 c6bd76067881a33fc1256bb300276ac1