ABB får en beställning värd 95 MUSD på att bygga och driva en flytande produktionsenhet för olja


2001-09-05 – ABB har fått två beställningar från Bergesen d.y. Offshore, en norsk leverantör av flytande produktionsenheter, på att bygga och driva oljeproduktions systemet till två flytande produktions-, lager- och leveransenheter (FPSO). Ordern är värd 95 MUSD (1miljard kronor)

Förnyat kontrakt på oljeproduktionssystem till norska Bergesen

En av dessa enheter, ”Berge Hus,” är planerad att tas i drift under januari 2002 och kommer att ha en kapacitet på 160 000 fat per dag. Den andra, ”Berge Helene,” får en produktions kapacitet på 60 000 fat olja per dag och förväntas bli klar för drift under sommaren 2002.

I enlighet med kontraktet ska ABB konstruera båda oljeproduktionsenheterna, där styr- och automationsenheter ingår, och sköta driften i fyra år eller längre.

ABB började sitt samarbete med Bergesen i november 2000 när ABB levererade och påbörjade driften av produktionsenheten för en annan produktionsenhet, ”Sendje Berge” vid Ceibafälten utanför Ekvatorialguinea i västra Afrika. Enheten i Sendje Berge har haft en driftsäkerhet på 99 procent sedan idrifttagningen.

”Ordern från Bergesen stärker ABB:s position som ledande leverantör på den växande marknaden för produktions-, lager- och leveransenheter,” säger Gorm Gundersen, vice vd i ABB och ansvarig för divisionen Olja, gas och petrokemi. ”Vi har mäniskorna, tekniken och förståelsen inom branchen för att ytterligera stärka vår positon”.

ABB är en ledande leverantör av kraftprodukter, automationsprodukter och finansiella tjänster samt branschspecifika produkter, lösningar och tjänster – till energisektorn, tillverknings- och processindustrin. Koncernen har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 c6a4e4793fbeb627c1256abe0043bc45