ABB tar order värd 15 miljoner dollar i Frankrike för att stabilisera nätet

2004-11-09 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man tagit en order värd 15 MUSD för att installera ett flexibelt kraftöverföringssystem för växelström (FACTS – Flexible AC Transmission System) i Frankrike.

Svensk FACTS-teknologi för att öka tillförlitligheten i nätet

Ordern till RTE, en fransk nätoperatör, kommer att öka effektiviteten och tillförlitligheten i nätet för nordvästra Frankrike samt säkerställa spänningsstabiliteten i regionen

”Vår FACTS-teknologi är starkt efterfrågad av kraftbolag som försöker stabilisera kraftnäten och förebygga avbrott i elförsörjningen”, säger Peter Smits, chef för divisionen Power Technologies. ”FACTS stabiliserar spänningen och ökar överföringskapaciteten i befintliga transmissionsnät”.


Leveransen innehåller Statisk Var-Kompensering (SVC), en del av FACTS produktportfölj, som förhindrar överbelastningar på nätet. Enligt kontraktet kommer två SVC:er att byggas i Bretagne i närheten av städerna Saint Brieu och Lorient. Projektet kommer att slutföras under 2005.

ABB är världsledande på den växande FACTS-marknaden med en marknadsandel på cirka 50 procent.

Projektet kommer att drivas från Västerås, som är centrum för FACTS-teknologin inom ABB. Enheten FACTS är en del av Power Systems och har cirka 140 medarbetare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 115 000 medarbetare.

Bakgrundsinformation om FACTS

FACTS är ett gemensamt namn för en grupp teknologier som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten hos kraftöverföringssystem. Dessa teknologier möjliggör för nätägare att öka kapaciteten i redan existerande transmissionssystem, medan man bibehåller eller ökar marginalerna som är nödvändiga för stabilitet i elkraftsystemet.

Genom att använda FACTS kan mer kraft nå konsumenterna på ett miljövänligt sätt och till en lägre investeringskostnad jämfört med mer tidsödande alternativ som nya överföringslinjer eller kraftverk.

Med FACTS-teknologin blir svagheten i spänning och stabilitet avhjälpt och man får ett mer effektivt kraftöverföringssystem.

Senast uppdaterad 2004-11-09
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 c3e860cf97435db7c1256f470038a557