ABB får beställning värd 34 MUSD för att arbeta på världens största oljeledning

2002-12-13 – ABB har fått en beställning värd 34 MUSD på att förse världens längsta oljeledning, som går från Azerbaijan till Turkiet, med kontroll och säkerhetssystem.

Ett 1 760 kilometer långt projekt från Azerbaijan till Turkiet får kontroll och säkerhetslösning genom ABB:s koncept Industrial IT.

Det nya systemet baseras på ABB:s Industrial IT teknik, vilket länkar samman produkter och tjänster med den information de behöver för produktion, service och underhåll. Byggkonsortiet, BTC, kommer att kunna kontrollera verksamheten i början och slutet av oljeledningen, som är 1 760 kilometer och som går genom flera länder.

”En tvärteknisk lösning behövs för att säkerställa att den extremt komplexa oljeledningen fungerar effektivt,” säger Dinesh Paliwal, chef för ABB:s division Automation Technologies. ”Vår plattform Industrial IT är unik genom att den hanterar både process- och säkerhetskontroll i ett system, snarare än genom separata system vilket har varit vanligt traditionellt. Det är viktigt för att säkerställa ledningens effektivitet, liksom för miljö och personsäkerhet.”

Konstruktionen av den underjordiska oljeledningen som är värd 2,9 miljarder dollar startar nästa år och slutförs under 2005. När den är tagen i drift, förväntas den transportera en miljon tunnor olja per dag från Sangachel vid Kaspiska havet i Azerbaijan, genom Georgien till en ny hamn i Ceyhan på Turkiets södra medelhavskust.

I enlighet med kontraktet kommer ABB att förse, installera och ta i drift integrerade styr och säkerhetssystem för styrning och driftövervakning, nödstopp, samt brand och gas övervakning av oljeledningen, hamnterminalen och två havsbaserade produktionsplattformar.

Arbetet inkluderar fjärrstyrda undersystem för att isolera sektioner av oljeledningen för regelbundna inspektioner och underhåll. Oljeledningen kommunicerar via länkar genom ett fiberoptiskt telekommunikationsnät, så kallat Backbone. Fältutrustning som kopplas till nätet är sändare och ultraljudsmätning till terminaler, ventiler och pumpstationer.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 146 000 medarbetare runt om i världen.

Senast uppdaterad 2002-12-13
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 c38d0fdf852ac530c1256c8e00344e7c