Sydkraft och ABB bildar elhandelsbolag i Tyskland


2001-02-19 -- Sydkraft och ABB bildar ett elhandelsbolag i Tyskland. Bolaget, Axon Energy GmbH, ska främst att arbeta inom området energianskaffning och riktar sig framförallt till tyska kommunala elbolag samt större industrikunder.

Axon Energy ska erbjuda produkten portföljförvaltning, som är det etablerade konceptet i Norden för energianskaffning. Stora kunder köper inte längre energi på långa fasta kontrakt utan väljer i stället att prissäkra energiinköpen med finansiella kontrakt. Bindningstiden och därmed risken anpassas därmed till företagets strategi.

Axon Energy GmbH, som bildas och ägs till lika delar av Sydkraft Energy Trading AB och ABB Financial Energy, ska också bedriva elhandel för egen räkning på de europeiska marknadsplatser som finns och etablerar sig i Tyskland med angränsande länder. Bolaget får sitt säte i Frankfurt och cirka 15 medarbetare.

”Sydkraft Energy Trading har lång erfarenhet från portföljförvaltning och trading på den nordiska marknaden, NordPool och OTC. Vi var först med att få svenska Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med derivat. Idag förvaltar vi energiportföljer åt ett flertal stora industriföretag av vilka några också har anläggningar i Tyskland,” säger Lawe Wennerholm vd för Sydkraft Energy Trading.

ABB har mer än 16 års erfarenhet av riskhantering inom valutor, räntor, råvaror och energi samt finansierings- och försäkringslösningar för energisektorn.

”Vi har ett etablerat kontaktnät och kunder på den tyska marknaden. Dessutom tar vi med oss erfarenheterna från den nordiska marknaden där vi är verksamma inom portföljförvaltning och elhandel. Tillsammans med Sydkraft ger vi europeiska kunder ett verkligt attraktivt erbjudande,” säger Peter Carlsson, vd för ABB Financial Services i Sverige.

Såväl Sydkraft Energy Trading AB som ABB Financial Energy AB är auktoriserade som värdepappersbolag av den svenska Finansinspektionen.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 c0c9f5c0c100d032c12569f8003679c1