ABB erhåller fullständiga åtaganden för bankkredit på 3 miljarder USD

2002-04-02 – ABB har erhållit åtaganden från Barclays, Citigroup och Credit Suisse First Boston att fullt ut finansiera företagets bankkredit på 3 miljarder USD, som håller på att slutjusteras. Detta kommer att öka företagets finansiella flexibilitet och ersätta den existerande ratingkopplade klausulen med normala marknadsvillkor.

Barclays, Citigroup och Credit Suisse First Boston är tillsammans ledande långivare

”Denna överenskommelse ger oss en stark bas från vilken vi kan inbjuda våra relationsbanker att delta i en justerad bankkredit,” säger Peter Voser, ABB:s finans- och ekonomichef. ”Detta borde innebära ett slut för oron över ABB:s likviditet.”

Voser sade också att ABB ämnar gå till kapitalmarknaderna för att uppbåda ytterligare 2 miljarder USD genom en kombination av obligationer och konvertibla obligationer för att utsträcka skuldernas förfallodatum och diversifiera finansieringskällorna. Villkoren kommer att meddelas närmare introduktionsdatumet under andra kvartalet 2002.

Som en del i företagets meddelade portföljförändringsprogram bekräftade ABB att bolaget för långt framskridna förhandlingar med ett antal parter för att sälja sin verksamhet Structured Finance, en del i divisionen Financial Services. Denna affär beräknas slutföras under tredje kvartalet.

Voser tillade: ”Genom dessa åtgärder är ABB på rätt väg med sin finansieringspolicy. Vi har eliminerat vårt beroende av de volatila kortfristiga kapitalmarknaderna; vi utsträcker förfallodatumsprofilen för vår skuldsättning; och vi kommer att återbetala åtminstone 1,5 miljarder USD av nettoskuldsättningen till årsslutet.”

Senast uppdaterad 2002-04-02
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 bf604c79d9f71de5c1256b8f004e819b