ABB återköper obligationer för 390 miljoner schweizerfranc

Fortsatta åtgärder för att minska skuldsättningen och finansieringskostnaden.

2005-10-05 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har återköpt obligationer för cirka 392 miljoner av lånet på 500 miljoner schweizerfranc, med en räntesats på 3,75 procent, som förfaller 2009.

”De här transaktionerna är i linje med vår finansiella strategi för att minska åtaganden som ligger i eller utanför balansräkningen och sänka finansieringskostnaderna, så länge som sådana åtgärder är ekonomiskt fördelaktiga för ABB”, säger Michel Demaré, ABB:s finanschef.

De återköpta obligationerna annullerades den 4 oktober 2005 och obligationer till ett resterande utestående nominellt värde av 108 miljoner schweizerfranc återstår.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Media Relations

Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations

Switzerland: Tel. +41 43 317 71 11
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-11-03
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 bdf5c7257f8f796cc12570910020f656